Särskild vuxenutbildning

Senast uppdaterad den 19 mars 2020

Att studera som vuxen är roligt och stimulerande, hos oss får möjlighet att utvecklas och få nya kunskaper tillsammans med lärare och studiekamrater.

Särskild utbildning för vuxna på Campus Mark Vuxenutbildning erbjuder kurser för dig som har fyllt 20 år och har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada. Våra aktuella kurser motsvarar de som ges inom träningsskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolans nationella program. Elever på träningsskolenivå ska ha med sig personlig assistent under skoltiden.

Undervisningen sker i lugn studietakt, i små grupper eller enskilt. Din lärare planerar undervisningen tillsammans med dig utifrån dina förutsättningar, tidigare kunskaper och önskemål. Tillsammans med studie- och yrkesvägledare skapar vi en individuell studieplan. Hur länge du läser varje kurs beror på dina förkunskaper. När du är klar med en kurs får du ett betyg eller ett intyg.

Vi har kurser på:

  • Träningsskolenivå - individ och samhälle, natur och miljö samt språk och kommunikation.
  • Grundläggande nivå - svenska, svenska som andraspråk, matematik, samhällskunskap, religionskunskap, historia, geografi, engelska, fysik och biologi. 
  • Gymnasial nivå - svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska. Du kan läsa mer om kurser på gymnasial nivå på Skolverkets webbplats. 

Särvux är en rättighet på grundläggande nivå och en frivillig utbildning inom det offentliga skolväsendet. Undervisningen följer Särvux kursplaner och studierna är kostnadsfria.

Publicerad av: Marks kommun