Undersköterska

Senast uppdaterad den 13 april 2021

Detta är utbildningen för dig som är intresserad av att hjälpa människor i behov av vård och omsorg. Utbildningen leder till en beredskap för att möta, vårda, ge omsorg och stöd till människor med olika behov. Du får en bred kompetens och kan söka arbete som till exempel undersköterska, vårdare, skötare, habiliteringspersonal eller personlig assistent.

UNDERSKÖTERSKA, 1350 poäng

Kurserna motsvarar tre terminers studier på heltid varav en termin är fördjupning. Kurserna är grundläggande för dig som vill ha en utbildning inom vård och omsorg. En del av fördjupningskurserna bygger på att du är godkänd i vissa grundkurser. 

DIPLOMERAD UNDERSKÖTERSKA, 1500 poäng

För att bli diplomerad undersköterska genom Vård- och omsorgscollege krävs att du lägger till kurser upp till 1500 poäng, inklusive kurserna Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 (100 p), Samhällskunskap 1a1 (50 p) samt gymnasiearbete (100 p). Diplomet kan du använda när du ska söka jobb. Då ser arbetsgivaren att du har gått en bred utbildning som håller hög kvalitet och som är anpassad efter verksamhetens behov.

Behörighet

För att kunna påbörja utbildningen behöver du har godkända betyg från grundskolan i svenska eller svenska som andraspråk. Är du osäker på om du har dessa kunskaper är du välkommen att ta kontakt med vårt vägledningscentrum (se kontaktinformation nedan).

Studieformer

Vill du läsa vård och omsorg erbjuder vi studieformen närdistans som innebär en skolförlagd dag per vecka. Du som redan har grundkurserna eller motsvarande kurser kan söka fördjupningskurserna som enstaka kurser. Det går också bra att läsa på halvfart.

Under utbildningen ingår fyra veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande) per termin. APL är på heltid, kvällar och helger ingår. De kurser som läses som APL är:
Termin 1: Omvårdnad 1, Social omsorg 1 samt Hälso- och sjukvård 1
Termin 2: Specialpedagogik 1
Termin 3:  Akutsjukvård eller Äldres hälsa och livskvalitet

Läs mer om Vård- och omsorgscollege här

Så här söker du: Söka utbildning

 

KURSER:

Akutsjukvård, 200 poäng

Anatomi och fysiologi 1, 50 poäng

Anatomi och fysiologi 2, 50 poäng

Etik och människans livsvillkor, 100 poäng

Här läser du om olika kulturer och kulturers betydelse för människors värderingar.  Du får möjlighet att utveckla förmågan att möta människor i olika sociala och kulturella sammanhang, samt utveckla kunskaper om etiska begrepp och riktlinjer inom vård och omsorg. Denna kurs är enbart teoretisk.

Gymnasiearbete vård- och omsorgsprogrammet, 100 poäng

Hälso- och sjukvård 1, 100 poäng

Omvårdnad 1, 100 poäng

Psykiatri 1, 100 poäng

I allt vård- och omsorgsarbete träffar du förr eller senare på människor med psykiska problem. Därför är det viktigt att du får med dig grundläggande kunskaper inom psykiatri. I denna kurs lär du dig till exempel hur man förr i tiden såg på och behandlade psykiskt sjuka människor, vad psykiska problem kan bero på och hur dessa på olika sätt kan förebyggas. Vidare går vi igenom olika typer av psykiska störningar samt funktionsnedsättningar och lär oss om orsaker, diagnoser, behandling, rehabilitering, bemötande och omvårdnad vid olika typer av psykiska svårigheter.

Undervisningens upplägg diskuteras med eleverna i början av kursen och därför kan kursen se olika ut gällande den praktiska utformningen. Oftast består kusen av att vi ser på flera filmer, att personer som arbetar inom olika psykiatriverksamheter kommer och berättar om sin vardag, att vi gör studiebesök och har vanliga och omväxlande lektioner med mycket gruppdiskussioner.

Examinationer brukar till stor del ske genom enskilda, skriftliga uppgifter eftersom det efterfrågas av elever.

Psykologi 1, 50 poäng

Social omsorg 1, 100 poäng

Specialpedagogik 1, 100 poäng

I denna kurs får du lära dig mer om olika fuktionsnedsättningar som till exempel autism och ADHD. Du får också lära dig om vilka hjälpmedel som finns och vilka insatser som samhället gör för dessa personer. I kursen ingår också praktik då du får prova att jobba med personer med funktionsnedsättningar.

Svenska 1, 100 poäng

Svenska som andraspråk 1, 100 poäng

Vård- och omsorgsarbete 2, 150 poäng

Denna kurs är en fortsättning på vård- och omsorgsarbete 1. Här får du lära dig om de olika lagar som styr vård och omsorg samt hur en bra arbetsmiljö ser ut. Vi tittar på vanligt förekommande sjukdomar, rehabilitering samt palliativ vård. Du får också lära dig dokumentation i hälso- och sjukvården.

 

FÖRDJUPNINGSKURSER:

Vård och omsorg vid demenssjukdom, 100 poäng

Vård och omsorg specialisering, 100 poäng

Vårdpedagogik och handledning, 100 poäng

Den här kursen är viktig för dig som i framtiden kommer att fungera som handledare åt elever. Dessutom ger den inte minst kunskaper som är mycket användbara i mötet med vårdtagare och anhöriga. Där behövs ofta ett pedagogiskt perspektiv och därför är kursen värdefull för alla som ska arbeta inom vård- och omsorg.

Frågor i kursen är: Vad är kunskap? Vad är kompetens? Vad finns det för pedagogiska teorier? Hur använder jag mig av giraffspråket? Hur skapar jag ett frigörande samtal istället för ett blockerande samtal? Vad menas med matchning? Vad menas med egenmakt? Hur leder jag ett förändringsarbete? Hur identifierar, bemöter, hanterar och löser jag olika typer av konflikter? Vad menas med lösningsfokuserat förhållningssätt? Hur lägger jag upp ett samtal med en elev?

Som elev är du med och lägger upp kursen. Den kan bestå av genomgångar, diskussioner, praktiska övningar och dessutom nära kontakt med arbetslivet för att ge så mycket konkreta och vardagsnära erfarenheter som möjligt.

Vi diskuterar oss tillsammans fram till hur bedömningarna ska gå till. Examinationerna brukar till stor del bestå av enskilda uppgifter.

Äldres hälsa och livskvalitet, 200 poäng

Publicerad av: Marks kommun