Undersköterska

Senast uppdaterad den 18 maj 2022

Detta är utbildningen för dig som är intresserad av att hjälpa människor i behov av vård och omsorg. Utbildningen leder till en beredskap för att möta, vårda, ge omsorg och stöd till människor med olika behov. Du får en bred kompetens och kan söka arbete som till exempel undersköterska, vårdare, skötare, habiliteringspersonal eller personlig assistent.

UNDERSKÖTERSKA, 1500 poäng

För att bli undersköterska genom Vård- och omsorgscollege krävs att du lägger till kurser upp till 1500 poäng, inklusive kurserna Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 (100 p), Samhällskunskap 1a1 (50 p) samt gymnasiearbete (100 p). Diplomet kan du använda när du ska söka jobb. Då ser arbetsgivaren att du har gått en bred utbildning som håller hög kvalitet och som är anpassad efter verksamhetens behov.

Behörighet

För att kunna påbörja utbildningen behöver du har godkända betyg från grundskolan i svenska eller svenska som andraspråk. Är du osäker på om du har dessa kunskaper är du välkommen att ta kontakt med vårt vägledningscentrum (se kontaktinformation nedan).

Studieformer

Vill du läsa vård och omsorg erbjuder vi studieformen närdistans som innebär en skolförlagd dag per vecka. Vill du läsa vård och omsorg erbjuder vi studieformen närdistans som innebär en skolförlagd dag per vecka. (Termin 1 måndagar, termin 2 tisdagar och termin 3 torsdagar.) 

Du som redan har grundkurserna eller motsvarande kurser kan söka fördjupningskurserna som enstaka kurser. Det går också bra att läsa på halvfart.

Under utbildningen ingår fyra veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande) per termin. APL är på heltid, kvällar och helger ingår. De kurser som läses som APL är:
Termin 1: Omvårdnad 1, Social omsorg 1 samt Hälso- och sjukvård 1
Termin 2: Specialpedagogik 1
Termin 3: Hälso- och sjukvård 2

KURSER - Checklista kurser >>

Termin 1

Anatomi och fysiologi 1, 50 p

Anatomi och fysiologi 2, 50 p

Hälso- och sjukvård 1, 100 p

Omvårdnad 1, 100 p

Social omsorg 1, 100 p

Svenska 1 eller SVA 1, 100 p

 

Termin 2

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1, 100 p

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2, 100 p

Gerontologi och geriatrik, 100 p

Psykiatri 1, 100 p

Psykologi 1, 50 p

 

Termin 3

Hälso- och sjukvård 2, 100 p

Omvårdnad 2, 100 p

Psykiatri 2, 100 p

Social omsorg 2, 100 p

Vård- och omsorg specialisering, 100 p

Samhällskunskap 1a1, 50 p

 

Läs mer om Vård- och omsorgscollege här >>

Så här söker du: Söka utbildning >>

Publicerad av: Marks kommun