Validering inom vård och omsorg

Senast uppdaterad den 13 april 2021

Har du arbetat inom området på heltid under minst tre år och är intresserad av att tillgodoräkna dig dina erfarenheter? Då validering vara en början till vård- och omsorgsprogrammet för dig!

 

Obs! Under hösten 2021 är validering inom vård och omsorg pausad och kommer att återupptas i januari 2022.

 

I en validering bedöms, värderas och dokumenteras de kunskaper som du har samlat på dig exempelvis genom utbildning, arbetsliv, i hemmet eller i föreningslivet. Validering inom vård och omsorg innebär att du får visa dina kunskaper och din kompetens inom områden som motsvarar vissa kurser inom vård- och omsorgsprogrammet. För att kunna ta del av valideringen krävs svenska eller svenska som andraspråk från grundskolan samt minst tre års heltidsarbete inom vård och omsorg. I valideringen ingår även två veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande) på heltid (kvällar och helger ingår). Dina kunskaper bedöms både teoretiskt och praktiskt.

Vägledning 

Välkommen att kontakta våra studie- och yrkesvägledare om du har frågor. Vårt vägledningscentrum har just nu stängt för besök, men du kan kontakta Pia Eriksson via e-post och telefon (se kontaktuppgifter nedan).

Så här söker du: Söka utbildning >>

Publicerad av: Marks kommun