Vårdbiträde

Senast uppdaterad den 13 april 2021

Vårdbiträden jobbar med praktiskt omsorgsarbete. Du får den kompetens som krävs för att jobba som vårdbiträde inom vården.

VÅRDBITRÄDE, 800 poäng

Kurserna motsvarar två terminers studier på heltid. Kurserna är grundläggande för dig som vill ha en utbildning inom vård och omsorg. Du som redan har en del kurser kan komplettera med det du saknar. 

Studieformer

Vill du studera vård och omsorg erbjuder vi studieformen närdistans som innebär en skolförlagd dag per vecka. Det går också bra att läsa på halvfart.

Under utbildningen ingår fyra veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande) per termin ute i verksamheten. APL är på heltid, kvällar och helger ingår. De kurser som läses som APL är:
Termin 1: Vård och omsorg 1
Termin 2: Specialpedagogik 1

Behörighet

För att kunna påbörja utbildningen behöver du har godkända betyg från grundskolan i svenska eller svenska som andraspråk. Är du osäker på om du har dessa kunskaper är du välkommen att ta kontakt med vår studie- och yrkesvägledare (se nedan).

Så här söker du: Söka utbildning

 

KURSER:

Akutsjukvård, 200 poäng

Etik och människans livsvillkor, 100 poäng

Här läser du om olika kulturer och kulturers betydelse för människors värderingar.  Du får möjlighet att utveckla förmågan att möta människor i olika sociala och kulturella sammanhang, samt utveckla kunskaper om etiska begrepp och riktlinjer inom vård och omsorg. Denna kurs är enbart teoretisk.

Gymnasiearbete vård- och omsorgsprogrammet, 100 poäng

Hälsopedagogik, 100 poäng

Medicin 1, 150 poäng

Psykiatri 1, 100 poäng

I allt vård- och omsorgsarbete träffar du förr eller senare på människor med psykiska problem. Därför är det viktigt att du får med dig grundläggande kunskaper inom psykiatri. I denna kurs lär du dig till exempel hur man förr i tiden såg på och behandlade psykiskt sjuka människor, vad psykiska problem kan bero på och hur dessa på olika sätt kan förebyggas. Vidare går vi igenom olika typer av psykiska störningar samt funktionsnedsättningar och lär oss om orsaker, diagnoser, behandling, rehabilitering, bemötande och omvårdnad vid olika typer av psykiska svårigheter.

Undervisningens upplägg diskuteras med eleverna i början av kursen och därför kan kursen se olika ut gällande den praktiska utformningen. Oftast består kusen av att vi ser på flera filmer, att personer som arbetar inom olika psykiatriverksamheter kommer och berättar om sin vardag, att vi gör studiebesök och har vanliga och omväxlande lektioner med mycket gruppdiskussioner.

Examinationer brukar till stor del ske genom enskilda, skriftliga uppgifter eftersom det efterfrågas av elever.

Psykologi 1, 50 poäng

Specialpedagogik 1, 100 poäng

I denna kurs får du lära dig mer om olika fuktionsnedsättningar som till exempel autism och ADHD. Du får också lära dig om vilka hjälpmedel som finns och vilka insatser som samhället gör för dessa personer. I kursen ingår också praktik då du får prova att jobba med personer med funktionsnedsättningar.

Vård- och omsorgsarbete 1, 200 poäng

I den här kursen får du kunskaper för att kunna arbeta nära patienter och brukare inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Du får möjlighet att utveckla förmågan att utföra arbetsuppgifter på ett yrkesmässigt sätt, det vill säga estetiskt, etiskt, hygieniskt, hälsofrämjande, rehabiliterande samt pedagogiskt. Du lär dig om arbetsmiljö, säkerhet och ergonomi för att minska risker för skador både hos personal och brukare. I kursen går du ut på fyra veckors apl inom äldreomsorgen där du lär dig omvårdnad. Har du jobbat heltid i minst två år inom äldreomsorgen har du möjlighet att validera dessa fyra veckor.

Publicerad av: Marks kommun