Kombinationsutbildning: Barnskötare + SFI/SVA

Senast uppdaterad den 8 september 2022

Det här är en utbildning som ger dig en god grund för att jobba som barnskötare - och du läser både yrkeskurser och svenska.

Barnomsorgen kommer de närmaste åren att ha ett stort behov av utbildad personal. Med en arbetsplatsförlagd utbildning kan du få meriterande yrkeserfarenhet samtidigt som du får kunskap kopplad till både teori och praktik.

BARNSKÖTARE 1500 p + SFI/SVA

Du kommer att ha praktik (APL) 50% och teori 50% under utbildningens gång.
Du får en handledare i den verksamheten där du ska göra din APL och följa din handledares schema. Praktiken sker inom en förskola eller annan pedagogisk verksamhet i Marks kommun.
Målet är att du ska få den kunskap och formella kompetens som krävs för att du ska kunna arbeta inom förskolan eller annan pedagogisk verksamhet. Efter utbildningen kan du arbeta som barnskötare inom barnomsorgen inom förskolan.

Förutsättningar för att klara utbildningen

Du bör ha lägst betyget godkänd i SFI C.
Du behöver ha tillgång till en dator med internetanslutning.
Du måste ta med dig utdrag ur belastningsregistret till uppropet.

Läs mer här: Barnskötare + SFI/SVA

Ansök här: BRvux.se >>

Anmälningskod: MABSK BR

Studieort: Skene

Studieform: Klassrum och APL (arbetsplatsförlagt lärande)

Studietakt: 40 veckor, heltidsstudier (sommar- och juluppehåll förekommer beroende på när utbildningen börjar)

Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri men du betalar själv för ditt kursmaterial och eventuella resor.

KURSER SOM INGÅR:

Barns lärande och växande, 100 p
Etnicitet och kulturmöten, 100 p
Grundläggande vård och omsorg, 100 p
Hälsopedagogik, 100 p
Kommunikation, 100 p
Lärande och utveckling, 100 p
Människors miljöer, 100 p
Pedagogiskt arbete (påbyggnad), 200 p
Pedagogiskt ledarskap, 100 p
Pedagogiska teorier och praktiker ,100 p
Skapande verksamhet, 100 p
Specialpedagogik 1, 100 p
Yrkessvenska, 100 p
Studieteknik, 100 p
SFI/SVA
Grundutbildning totalt: 1500 p +svenska

 

 

Publicerad av: Marks kommun