CNC-tekniker

Senast uppdaterad den 25 september 2020

Tillverkningsindustrin blir allt mer avancerad och har behov av kompetent personal som klarar av att programmera och hantera datorstyrda verktygsmaskiner såsom svarvar, fräsar och fleroperationsmaskiner.

YRKESTRAINEE CNC, 1050 poäng

Yrkestrainee innebär att du som elev på en lärlingsutbildning har möjlighet att bli anställd av en arbetsgivare redan under utbildningen. Utbildningen ger dig en aktuell och kvalificerad kompetens med goda kunskaper för att arbeta med CNC-teknik. Du får kunskaper i bearbetning av material genom CNC-maskiner och kontroll av färdiga produkter efter given kravspecifikation. Du får även utbildning i datorstyrd produktion och CAD/CAM. Vår grundutbildning i verkstadsteknik följer de gymnasiala ämnesplanerna. I utbildningen ingår också truckkort.

Efterfrågan på CNC-tekniker kommer att vara stor de närmaste åren. Möjligheterna är därför goda både på kort och lång sikt, speciellt här i Västsverige.

Förutsättningar för att klara utbildningen

Du bör ha minst nioårig grundskola eller motsvarande. Godkänd i svenska eller svenska som andraspråk samt matematik. För fortsättningen krävs godkända resultat på grundutbildningen.

Ansök här: BRvux.se >>

Studieort: Skene

Studieform: Klassrum och APL (arbetsplatsförlagt lärande)

Studietakt: 39 veckor, heltidsstudier (sommar- och juluppehåll förekommer beroende på när utbildningen börjar)

Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri men du betalar själv för ditt kursmaterial och eventuella resor.

Här kan du lyssna på Said som utbildat sig inom CNC-teknik hos oss.

 

KURSER

Termin 1, 500 poäng

Utbildningen inleds med grundläggande kurser för att öka din kännedom om yrket. Du kommer att få kunskap om industrins processer och arbetssätt samt arbetsmiljösäkerhet, lagar och regler.

Under termin 1 kommer du att matchas mot ett företag där du under termin 2 har möjlighet till yrkestrainee. Det innebär att du kan göra minst 75% av din utbildning som anställd, efter en rekryteringsprocess som fungerar precis som i verkligheten med CV och anställningsintervju.

Datorstyrd produktion 1, 100 poäng

Datorstyrd produktion 2, 100 poäng

Produktionsutrustning 1, 100 poäng

Produktionsutrustning 2, 100 poäng

Tillverkningsunderlag, 100 poäng

 

Termin 2, fördjupning, 550 poäng

Under den andra terminen har du möjlighet att till stor del få praktisera dina kunskaper i verkliga situationer på en arbetsplats. Om matchning mot ett företag för yrkestrainee inte är möjligt fortsätter utbildningen skolförlagt. Samtidigt fortsätter lärandet av nya processer och din handledare kommer att stötta dig i din inlärning. Din lärare kommer regelbundet besöka dig på arbetsplatsen för att coacha dig i din utbildning. Kurserna som ingår i din utbildning kommer tentas av genom samtal mellan dig, din lärare och handledare samt genom att du visar upp dina kunskaper genom ditt arbete.

CAD/CAM, 100 poäng

Datorstyrd produktion 3, 100 poäng

Datorstyrd produktion 4 , 100 poäng

Produktionsutrustning 3, 100 poäng

Robotteknik, 100 poäng

Interna transporter, 50 poäng

Publicerad av: Marks kommun