Kombinationsutbildning: Lokalvårdare + SFI/SVA

Senast uppdaterad den 8 september 2022

Det här är en utbildning som ger dig en god grund för att jobba som lokalvårdare – och du läser både yrkeskurser och svenska.

LOKALVÅRDARE 500 p + SFI/SVA

I den här utbildningen kommer du att lära dig om service, attityder och bemötande men även om lagar och andra bestämmelser inom området. Du lär dig om miljö och får veta mer om smittorisker när städning inte genomförs på rätt sätt. Självklart lär du dig städteknik som rengöring av utrustning och lokaler samt metoder för att planera och utföra städservice. Du blir expert på maskiner och kemisk produkter och vi går igenom hur man använder olika maskiner säkert och korrekt.
I varje yrke finns det risk för yrkesskador och därför får du lära dig om ergonomi och om skyddsutrustning. Som lokalvårdare arbetar du med miljöfrågor. Du får därför lära dig om hur du i din yrkesroll bidrar till ett hållbart samhälle, till exempel genom källsortering och återvinning. Du kommer att lära dig och få kunskaper om rengöring av utrustning och lokaler så att hanteringen av livsmedelshanteringen blir säker i de kök du städar. I utbildningen ingår mycket praktik på en arbetsplats.
Du läser svenska på halvtid samtidigt som du läser yrkeskurser på halvtid.
Du kan efter utbildningen arbeta som lokalvårdare på exempelvis skola, industri, sjukhus, kontor, inom hemservice. Du kommer att mötas av en spännande bransch med många utmaningar.

Förutsättningar för att klara utbildningen

Du bör ha lägst betyget godkänd i SFI C.
Du behöver ha tillgång till en dator med internetanslutning.
Du måste ta med dig utdrag ur belastningsregistret till uppropet.

Läs mer här: Lokalvårdare + SFI/SVA

Ansök här: BRvux.se >>

Anmälningskod: MALOKV BR

Studieort: Skene

Studieform: Klassrum och APL (arbetsplatsförlagt lärande)

Studietakt: 25 veckor, heltidsstudier (sommar- och juluppehåll förekommer beroende på när utbildningen börjar)

Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri men du betalar själv för ditt kursmaterial och eventuella resor.

KURSER SOM INGÅR:

Hygien, 100 p
Rengöringsservice, 100 p
Service och bemötande 1, 100 p
Yrkessvenska, 200 p
Orienteringskurs Studieteknik, 150 p
SFI/SVA
Grundutbildning totalt: 650 p +svenska

 

 

Publicerad av: Marks kommun