Svetsare

Senast uppdaterad den 25 september 2020

Den här utbildningen ger dig en konkurrenskraftig kompetens för arbete som industrisvetsare. Dessutom blir du certifierad internationell svetsare (IW) vilket innebär att du kan söka arbete både i Sverige och utomlands.

YRKESTRAINEE SVETS, 1050 poäng

Yrkestrainee innebär att du som elev på en lärlingsutbildning har möjlighet att bli anställd av en arbetsgivare redan under utbildningen.

Som svetsare arbetar du till exempel inom verkstadsindustrin vid bygg- och anläggningsföretag, vid entreprenad företag eller med underhålls- och reparationsarbeten i olika industrier. Du kan arbeta med tillverkning, montering eller reparation av konstruktioner av metall. Du kan även arbeta inom tillverkning, underhåll och service där kunskaper inom svets efterfrågas. I utbildningen ingår truckkort och du kan också ta certifikat i Heta arbeten till självkostnadspris.

Möjligheter till arbete efter utbildningen är goda både på kort och lång sikt. Efterfrågan på svetsare kommer att vara stor de närmaste åren, speciellt här i Västsverige.

Förutsättningar för att klara utbildningen

Du bör ha minst nioårig grundskola eller motsvarande. Godkänd i svenska eller svenska som andraspråk. För fortsättningen krävs godkända resultat på grundutbildningen.

Ansök här: BRvux.se

Studieort: Skene

Studieform: Klassrum och APL (arbetsplatsförlagt lärande)

Studietakt: 39 veckor, heltidsstudier (sommar- och juluppehåll förekommer beroende på när utbildningen börjar)

Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri men du betalar själv för ditt kursmaterial och eventuella resor.

 

KURSER

Termin 1, 500 poäng

Utbildningen inleds med grundläggande kurser för att öka din kännedom om yrket. Du kommer att få kunskap om industrins processer och arbetssätt samt arbetsmiljösäkerhet, lagar och regler.

Under termin 1 kommer du att matchas mot ett företag där du under termin 2 har möjlighet till yrkestrainee. Det innebär att du kan göra minst 75% av din utbildning som anställd, efter en rekryteringsprocess som fungerar precis som i verkligheten med CV och anställningsintervju.

Produktionsutrustning 1, 100 poäng

Svets grund, 100 poäng

Kälsvets 1, 100 poäng

Kälsvets 1, 100 poäng

Tillverkningsunderlag 1, 100 poäng

 

Termin 2, fördjupning, 550 poäng

Under den andra terminen har du möjlighet att till stor del få praktisera dina kunskaper i verkliga situationer på en arbetsplats. Om matchning mot ett företag för yrkestrainee inte är möjligt fortsätter utbildningen skolförlagt. Samtidigt fortsätter lärandet av nya processer och din handledare kommer att stötta dig i din inlärning. Din lärare kommer regelbundet besöka dig på arbetsplatsen för att coacha dig i din utbildning. Kurserna som ingår i din utbildning kommer tentas av genom samtal mellan dig, din lärare och handledare samt genom att du visar upp dina kunskaper genom ditt arbete.

Stumsvets 1, 100 poäng

Stumsvets 2, 100 poäng

Kälsvets 2, 100 poäng

Kälsvets 2, 100 poäng

Kälsvets 1, 100 poäng

Interna transporter, 50 poäng

Publicerad av: Marks kommun