Undersköterska

Senast uppdaterad den 12 juni 2023

Detta är utbildningen för dig som är intresserad av att hjälpa människor i behov av vård och omsorg. Utbildningen leder till en beredskap för att möta, vårda, ge omsorg och stöd till människor med olika behov. Du får en bred kompetens och kan söka arbete som till exempel undersköterska, vårdare, skötare, habiliteringspersonal eller personlig assistent.

UNDERSKÖTERSKA, 1500 poäng

Från och med den 1 juli 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att det kommer behövas ett bevis för att ha rätt att använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. För att få göra detta krävs att man studerat enligt nuvarande yrkespaket för undersköterska på 1500 poäng (se checklista kurser längre ner på sidan) inklusive kurserna Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 (100 p), Samhällskunskap 1a1 (50 p) samt Vård- och omsorgsspecialisering (100 p) eller motsvarande kurser. Bevis för rätten att använda yrkestiteln undersköterska utfärdas efter avslutad utbildning av socialstyrelsen.
Läs gärna mer på SKR:s webbplats >>

Behörighet

För att kunna påbörja utbildningen behöver du har godkända betyg från grundskolan i svenska eller svenska som andraspråk. Är du osäker på om du har dessa kunskaper är du välkommen att ta kontakt med vårt vägledningscentrum (se kontaktinformation nedan).

Studieformer

Vill du läsa vård och omsorg erbjuder vi studieformen närdistans som innebär en skolförlagd dag per vecka. (Termin 1 måndagar, termin 2 tisdagar och termin 3 onsdagar.) 

Du som redan har grundkurserna eller motsvarande kurser kan söka fördjupningskurserna som enstaka kurser. Det går också bra att läsa på halvfart.

Under utbildningen ingår fyra veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande) per termin. APL är på heltid, kvällar och helger ingår. De kurser som läses som APL är:
Termin 1: Inriktning äldreomsorg
Termin 2: Inriktning funktionshinder eller socialpsykiatri
Termin 3: Inriktning hälso- och sjukvård

KURSER - Checklista kurser >>

Termin 1

Anatomi och fysiologi 1, 50 p

Anatomi och fysiologi 2, 50 p

Hälso- och sjukvård 1, 100 p

Omvårdnad 1, 100 p

Social omsorg 1, 100 p

Svenska 1 eller SVA 1, 100 p

 

Termin 2

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1, 100 p

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2, 100 p

Gerontologi och geriatrik, 100 p

Psykiatri 1, 100 p

Psykologi 1, 50 p

 

Termin 3

Hälso- och sjukvård 2, 100 p

Omvårdnad 2, 100 p

Psykiatri 2, 100 p

Social omsorg 2, 100 p

Vård- och omsorg specialisering, 100 p

Samhällskunskap 1a1, 50 p

 

Läs mer om Vård- och omsorgscollege här >>

Så här söker du: Söka utbildning >>

Publicerad av: Marks kommun