Validering vård och omsorg

Senast uppdaterad den 28 december 2023

Har du arbetat inom vård och omsorg på heltid under minst ett år men saknar formell utbildning? Då kan du få dina erfarenheter validerade, vilket innebär att din kunskap och kompetens blir dokumenterad.

Vad är validering?

Validering betyder att dina erfarenheter och kunskaper kartläggs och värderas, och sedan jämförs och bedöms mot kursmål och innehåll i gymnasieskolans vård- och omsorgsutbildning. Validering är alltså inte en utbildning utan en bedömning av vad du redan kan. Det kan sedan omvandlas till intyg eller gymnasiebetyg som du har användning för när du söker jobb eller för att studera vidare till undersköterska eller vårdbiträde.

Vem kan bli validerad?

Du som har minst ett års arbetslivserfarenhet inom vård och omsorg eller på något annat sätt utvecklat kunskaper och färdigheter inom området kan bli validerad.

Hur går det till?

För att bli validerad inom vård och omsorg kan kontakta studie- och yrkesvägledningen på Vuxenutbildningen i Mark. Kontaktuppgifter hittar du längre ner på sidan.

Du kommer att få fylla i ett kartläggningsformulär och göra en självskattning som beskriver dina kunskaper. Därefter kan det bli aktuellt för dig att träffa en ämneskunnig yrkeslärare för ett fördjupat kartläggningssamtal.

Mer detaljerad information om hur det går till kan du läsa i dokumentet "Validering vård och omsorg" som du hittar längre ner på sidan.

Du kan också läsa mer om hur valideringen går till på BRvux webbplats

Kompletterande studier efter validering

Valideringen kan avslutas den med att du får ett intyg eller betyg på det du visat upp och klarat. Om ditt mål är att bli examinerad undersköterska (1500 gymnasiepoäng) eller till vårdbiträde (800 gymnasiepoäng) får du räkna med kompletterande gymnasiestudier i någon form.

Viktigt att tänka på innan en validering

Innan du påbörjar en validering är det bra om du förbereder dig genom att tänka igenom och sätta ord på vad du kan. Räkna med att du kommer behöva avsätta tid och kanske ta ledigt från ditt jobb. Valideringen kan ta mellan fem och tjugo arbetsdagar. Längden på eventuella efterföljande studier beror på vilka kurser du kunnat validera. Själva valideringen är kostnadsfri, men beroende på din unika situation kan tiden du behöver avsätta finansieras med exempelvis studiemedel, aktivitetsersättning eller lön från ordinarie arbetsgivare.

Här söker du validering: BRvux.se >>

Publicerad av: Marks kommun