Validering inom vård och omsorg

Senast uppdaterad den 1 december 2020

Har du arbetat inom området på heltid under minst tre år och är intresserad av att tillgodoräkna dig dina erfarenheter? Då validering vara en början till vård- och omsorgsprogrammet för dig!

I en validering bedöms, värderas och dokumenteras de kunskaper som du har samlat på dig exempelvis genom utbildning, arbetsliv, i hemmet eller i föreningslivet. Validering inom vård och omsorg innebär att du får visa dina kunskaper och din kompetens inom områden som motsvarar vissa kurser inom vård- och omsorgsprogrammet. För att kunna ta del av valideringen krävs svenska eller svenska som andraspråk från grundskolan samt minst tre års heltidsarbete inom vård och omsorg. I valideringen ingår även två veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande) på heltid (kvällar och helger ingår). Dina kunskaper bedöms både teoretiskt och praktiskt.

Vägledning 

Välkommen att kontakta våra studie- och yrkesvägledare om du har frågor. Vårt vägledningscentrum har just nu stängt för besök, men du kan kontakta Pia Eriksson via e-post och telefon (se kontaktuppgifter nedan).

Så här söker du: Söka utbildning >>

Publicerad av: Marks kommun