Validering inom vård och omsorg

Senast uppdaterad den 21 september 2022

Har du arbetat inom området på heltid under minst tre år och är intresserad av att tillgodoräkna dig dina erfarenheter? Då kan validering vara en början till vård- och omsorgsprogrammet för dig!

I en validering bedöms, värderas och dokumenteras de kunskaper som du har samlat på dig exempelvis genom utbildning, arbetsliv, i hemmet eller i föreningslivet. Validering inom vård och omsorg innebär att du får visa dina kunskaper och din kompetens inom områden som motsvarar vissa kurser inom vård- och omsorgsprogrammet. För att kunna ta del av valideringen krävs svenska eller svenska som andraspråk från grundskolan samt minst tre års heltidsarbete inom vård och omsorg. I valideringen ingår även två veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande) på heltid (kvällar och helger ingår). Dina kunskaper bedöms både teoretiskt och praktiskt.

Vägledning 

Välkommen att kontakta våra studie- och yrkesvägledare om du har frågor. Vårt vägledningscentrum har just nu stängt för besök, men du kan kontakta Sandra Svenningsson via e-post eller telefon (se kontaktuppgifter nedan).

Här söker du: BRvux.se >>

Publicerad av: Marks kommun