Vårdbiträde

Senast uppdaterad den 12 juni 2023

Vårdbiträden jobbar med praktiskt omsorgsarbete. Du får den kompetens som krävs för att jobba som vårdbiträde inom vården.

VÅRDBITRÄDE, 800 poäng

Kurserna motsvarar två terminers studier på heltid. Kurserna är grundläggande för dig som vill ha en utbildning inom vård och omsorg. Du som redan har en del kurser kan komplettera med det du saknar. 

Studieformer

Vill du studera vård och omsorg erbjuder vi studieformen närdistans som innebär en skolförlagd dag per vecka. Vill du läsa vård och omsorg erbjuder vi studieformen närdistans som innebär en skolförlagd dag per vecka. (Termin 1 måndagar och termin 2 tisdagar.) Det går också bra att läsa på halvfart.

Under utbildningen ingår fyra veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande) per termin ute i verksamheten. APL är på heltid, kvällar och helger ingår. De kurser som läses som APL är:

Termin 1: Inriktning äldreomsorg
Termin 2: Inriktning funktionshinder eller socialpsykiatri

Behörighet

För att kunna påbörja utbildningen behöver du har godkända betyg från grundskolan i svenska eller svenska som andraspråk. Är du osäker på om du har dessa kunskaper är du välkommen att ta kontakt med vår studie- och yrkesvägledare (se nedan).

KURSER - Checklista kurser >>

Termin 1

Anatomi och fysiologi 1, 50 p

Hälso- och sjukvård 1, 100 p

Omvårdnad 1, 100 p

Social omsorg 1, 100 p

Svenska 1 eller SVA 1, 100 p

 

Termin 2

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1, 100 p

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2, 100 p

Gerontologi och geriatrik, 100 p

Psykiatri 1, 100p

Psykologi 1, 50 p

 

Läs mer om Vård- och omsorgscollege här >>

Så här söker du: Söka utbildning >>

Publicerad av: Marks kommun