Studie- och yrkesvägledning

Senast uppdaterad den 20 januari 2017

Är du osäker på vad du ska göra i framtiden eller hur du ska planera dina fortsatta studier?

Studie- och yrkesvägledaren på vuxenutbildningen i Marks kommun ger vägledning och information om studievägar och yrkeskarriär. Med studie- och yrkesvägledaren samtalar du kring dina tankar och idéer.

Vi hjälper dig att bli medveten om

  • Dig själv och din nuvarande situation.
  • Din framtid och dina möjligheter

Vägledningssamtalet hjälper dig att göra en studieplan och ger stöd för genomförande.

Vi ger också

  • Information och vägledning om all utbildning för vuxna från grundläggande nivå till gymnasie- och högskolestudier.
  • Information om ansökningstider, behörighet, betyg, komplettering m.m.
  • Studieekonomiskt stöd, se www.csn.se

Inbokade besök

Förbered dig med att skriva ner tankar, funderingar och eventuella mål innan du träffar studie- och yrkesvägledaren. Glöm inte att ta med dig betyg och andra viktiga handlingar.

Öppet

Vårt vägledningscentrum har drop-in tisdagar och torsdagar kl. 8.30-16.00.


Övrig tid bokas via mejl:pia.eriksson@mark.se

Publicerad av: Marks kommun