Studiemedel

Senast uppdaterad den 20 mars 2018

Du kan söka studiemedel från och med höstterminen det år du fyller 20 år. Studiemedel består av bidrag och lån. Du avgör själv om du vill ha lån, och i så fall hur stor del.

När du söker studiemedel av CSN

Här är våra studieintervall:

  • Vårtermin 2018: 15 januari – 1 juni
  • Hösttermin 2018: 13 augusti – 14 december
  • Vårtermin 2019: 14 januari – 31 maj

Publicerad av: Marks kommun