Studiemedel

Senast uppdaterad den 30 mars 2017

Du kan söka studiemedel från och med höstterminen det år du fyller 20 år. Studiemedel består av bidrag och lån. Du avgör själv om du vill ha lån, och i så fall hur stor del.

När du söker studiemedel av CSN

Här är våra studieintervall:

  • Vårtermin 2017: 16 januari – 2 juni

  • Hösttermin 2017: 14 augusti – 15 december

  • Vårtermin 2018: 15 januari – 1 juni

Publicerad av: Marks kommun