Föreläsningar

Senast uppdaterad den 16 augusti 2018

Det anordnas mycket utåtriktade aktiviteter för föräldrar i kommunen, bland annat föreläsningar.

Flera gånger per år bjuds aktuella och relevanta föreläsare in till Mark, stora föreläsningar riktade till allmänheten såväl som specifika riktade till föräldrar.  Våra mindre miniföreläsningar arrangeras ofta av exempelvis Familjecentrum Prisman

Även kommunens bibliotek arrangerar årligen ett antal föreläsningar. Mer information om bibliotekens program.

Allting som arrangeras av kommunen läggs också upp på Folkhälsa i Marks
Facebooksida

 

Publicerad av: Marks kommun