Var den förälder just du vill vara

Pappa och barn vid utsiktsplats över sjö.

Senast uppdaterad den 17 juli 2018

Folkhälsan i Mark bjuder in till en kurs för föräldrar med barn i åldern 1-4 år. Läs mer och anmäl dig här!

Active parenting

Active parenting är en manualbaserat föräldrastödsprogram som  erbjuds föräldrar i Marks kommun. Föräldrar som gått kursen säger att de fått bättre insikter i hur man som förälder kan tänka och hantera vissa situationer samt att det varit skönt att lyssna på andra föräldrar och dela erfarenheter. 

Kursen riktar sig till alla föräldrar till barn i åldern 1-4 år. Förutsättningar ges till en trygg känsla i föräldrarollen, byggd på ömsesidig förståelse och respekt mellan dig och ditt barn. Ett respektfullt och enkelt sätt att ge barn tydliga gränser presenteras och visar även på vikten av att ge ditt barn frihet inom de satta gränserna. Vi träffas i grupp, samtalar och ser på olika filmsekvenser. Konkreta metoder varvas med handledd diskussion och erfarenhetsutbyte föräldrar emellan.

För tillfället är det ingen mer kurs för föräldrar till barn i åldern 1-4 år inplanerad. 

Publicerad av: Marks kommun