Drogförebyggande arbete

Senast uppdaterad den 17 januari 2023

I Marks kommun arbetar vi drogförebyggande utifrån Öckerömetoden. Metodens mål är att minska alkoholkonsumtionen bland ungdomar genom att öka föräldrars och andra vuxnas restriktiva attityder och förhållningssätt till alkoholkonsumtion bland ungdomar.

I samverkan med Länsstyrelsen i Västra Götaland arbetar vi även med kampanjer mot langning av alkohol.

CAN-undersökningen 

Central förbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) genomför årliga nationella undersökningar av skolungdomars drogvanor. Vart tredje år genomförs undersökningen på kommunnivå. 

Det är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunen. Undersökningen genomfördes under våren 2022 i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet. Resultaten utgör ett viktigt underlag för att öka kunskapen om droganvändning bland unga.

Det nya resultatet finns i dokumentet nedan på denna sida. Där hittar du också länkar till Central förbundet för alkohol- och narkotikaupplysning samt om resultatet av undersökning av drogvanor bland unga i Västra Götaland.

 

Öckerömetoden

Uppföljning sker genom årliga lokala drogvaneundersökningar som återrapporteras till föräldrar, politiker och allmänhet. Fokus för metoden är alkohol, men målet är att indirekt påverka även annan drogkonsumtion och normbrytande beteenden. ANDT står för alkohol, narkotika, doping, tobak och kommunen arbetar för att förebygga bruk och missbruk tidigt. 

 

Drogvaneundersökning

Genom årliga drogvaneundersökningar får de vuxna i samhället en samlad bild av hur läget gällande alkohol, tobak och narkotika ser ut. Drogvaneundersökningen återrapporteras både direkt och via massmedia, till vårdnadshavare, politiker och allmänhet. Tanken med detta är att ge en lokal och stark förankring.

Statistiken kan sedan användas på föräldramöten där siffrorna skapar medvetenhet och mobiliserar en enhetlig föräldrakraft. Den kan också användas för att se trender över tid. 

 

 

Tips till dig som förälder eller annan viktig vuxen

  • Var tydlig med vad du tycker är okej eller inte i er familj. Barn som är väl medvetna om sina föräldrars inställning och förväntningar, lever lättare upp till dem. Ett bestämt förhållningssätt kring alkohol hjälper även äldre syskon att sätta gränser gentemot yngre, exempelvis att vägra köpa ut.
  • Prata med andra föräldrar om vad som gäller kring fester, alkohol, tider m.m. Gemensamma regler är lättare att hålla, samtidigt som de gör argument som att ”alla andra får” verkningslösa.
  • Förklara vad du är rädd ska hända om ditt barn dricker alkohol. Som tonåring mår man bra att höra att ens föräldrar engagerar sig och bryr sig om.
  • Stå på dig. Tonåringar förväntar sig att föräldrar sätter gränser kring alkohol. Den som lyckas övertala sin förälder att till exempel köpa ut, blir förstås nöjd för stunden men innerst inne misstrogen mot föräldern. Den förälder som både varnar och köper ut ger motstridiga signaler.
  • Inse din stora betydelse. Tonåringar bryr sig mycket om vad deras föräldrar säger – även om det inte verkar så i stunden.

 

Översikt svenska alkoholkonsumtionen

På CAN Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysningkan du hitta flera olika rapporter om alkoholkonsumtion i olika åldrar.

Publicerad av: Marks kommun