Folkhälsobidrag

Senast uppdaterad den 23 februari 2017

Folkhälsobidrag kan sökas av frivilligorganisationer för insatser som främjar hälsa och förebygger ohälsa hos invånarna i Marks kommun. Maxbeloppet är 7 000 kr.

Prioritering görs för projekt som:

  • Riktar sig till barn och ungdomar samt äldre över 65 år
  • Sker i samverkan med näringslivet
  • Har medfinansieringspartner

Projektbeskrivningen behöver ha följande innehåll:

  •  Projektledare/kontaktperson, adress, telefon, e-post, organisationsnummer, samt postgiro/ bankgironummer för utbetalning av eventuella medel
  • Bakgrund till projektet, mål, målgrupp, metod för genomförande
  • Samverkande parter och tänkt integrering i ordinarie verksamhet efter avslutas projekttid
  • Beloppet ni ansöker om och projektets tid, samt total budget för verksamheten (kommunbidrag, övriga finansiärer, etc.)
  • Uppföljning – hur resultatet ska beskrivas, mätas, värderas eller följas upp i förhållande till mål/en

Ansökan

Bidraget fördelas en gång per år. Sista ansökningsdag är 28 februari. Använd blankett nedan. Ekonomisk redovisning och uppföljning/utvärdering för beviljade medel skall inlämnas senast två månader efter avslutat projekt. I uppföljningen/utvärderingen ska det framgå hur många kvinnor respektive män som deltagit. Ej utnyttjade medel ska återbetalas.

Publicerad av: Marks kommun