Folkhälsofakta

Senast uppdaterad den 20 juli 2016

Det händer mycket inom folkhälsoområdet, både nationellt, regionalt och lokalt i Mark.

Varje år genomförs flera olika undersökningar och enkäter om människors hälsa och tillvaro. Fakta och statistik ligger till grund för folkhälsoarbete på såväl strategisk nivå som vid enskilda insatser som utbildningar och arrangemang.

Du kan läsa mer om folkhälsa och folkhälsoarbete på Folkhälsomyndighetens hemsida. Ta även gärna del av de lokala undersökningsresultaten för Marks kommun i menyn.

Publicerad av: Marks kommun