Folkhälsa i siffror

Senast uppdaterad den 26 augusti 2021

Det händer mycket inom folkhälsoområdet, både nationellt, regionalt och lokalt i Mark.

Marks kommun följer utvecklingen av befolkningens hälsa inom en rad områden. Fakta och statistik ligger till grund för folkhälsoarbete på såväl strategisk nivå som vid enskilda insatser som utbildningar och arrangemang.

Folkhälsomyndigheten sammanställer årligen översiktliga lokala faktablad med statistik om folkhälsa: Faktablad Mark

Du kan läsa mer om folkhälsa och folkhälsoarbete på Folkhälsomyndighetens hemsida. Ta även gärna del av de lokala undersökningsresultaten för Marks kommun i menyn.

Publicerad av: Marks kommun