LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Bild på två ungdomar.

Senast uppdaterad den 22 augusti 2022

Lupp, lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en enkät för att ta reda på hur unga upplever sina livsvillkor. Lupp innehåller frågor där unga får ge sin syn på inflytande, fritid, skola, politik, trygghet, hälsa, arbete och framtid.

Hösten 2021 genomfördes enkätundersökningen LUPP för femte gången i Marks kommun. Enkäten riktades till elever i årskurs 8 och gymnasiets årskurs 2 på samtliga kommunala och fristående skolor. Nu kan du ta del av årets och tidigare års rapporter längre ner på sidan.

 

LUPP stärker ungas delaktighet och inflytande

Syftet med LUPP är att förbättra ungas villkor i samhället. Rapporten används främst som beslutsunderlag för politiker och tjänstepersoner i frågor som rör unga men fungerar också som utgångspunkt för samtal i olika sammanhang. Syftet med LUPP är också att stärka ungas delaktighet och inflytande.
LUPP genomförs i samarbete med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och många kommuner i Sverige har under åren genomfört LUPP som en del i uppföljningen av det ungdomspolitiska arbetet. Det möjliggör jämförelser mellan Mark och genomsnittet för andra kommuner. Då Mark tidigare har genomfört enkäten vid tre tillfällen , 2007, 2010, 2015 och 2018 finns dessutom möjligheten att även göra jämförelser över tid.

Publicerad av: Marks kommun