Enkätundersökning om ungas drogvanor

Senast uppdaterad den 26 november 2019

Central förbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) genomför årliga nationella undersökningar av skolungdomars drogvanor. Vart tredje år genomförs undersökningen på kommunnivå.

Det är ett samarbete mellan Västra Götalands regionen och kommunen. Undersökningen genomfördes under våren 2019 i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet. Resultaten utgör ett viktigt underlag för att öka kunskapen om droganvändning bland unga.

Det nya resultatet finns i dokumentet nedan på denna sida. Där hittar du också länkar till Central förbundet för alkohol- och narkotikaupplysning samt om resultatet av undersökning av drogvanor bland unga i Västra Götaland.

Publicerad av: Marks kommun