Problem med telefoni

Senast uppdaterad Kl. 10:46, 2019-06-19

På grund av en driftstörning hos Tele2 kan du just nu uppleva problem att koppla upp röstsamtal.

Enkätundersökning om ungas alkoholvanor

Senast uppdaterad den 20 juli 2016

Central förbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) genomför årliga nationella undersökningar av skolungdomars drogvanor.

2016 genomförs även en  undersökning på lokal nivå i Marks kommun. Resultaten utgör ett viktigt underlag för att öka kunskapen om droganvändning bland unga.
Undersökningen genomförs under vecka 9-10 i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet.

Publicerad av: Marks kommun