Föräldranätverk

Senast uppdaterad den 4 juni 2020

I Mark finns det ett föräldranätverk som startats upp på initiativ av föräldrar. Gruppen ger föräldrar möjligheten att tillsammans med barn träffa andra föräldrar.

Träffarna kan innehålla olika aktiviteter eller vara ett tillfälle då föräldrar får en chans att bara prata med varandra. Nedan ser du kontaktuppgifter till nätverket.

Nätverket är förnärvarande vilande p g a covid-19!

Horred föräldranätverk

Torsdagar kl 09.00-12.00
Horreds församlingshem
Kontaktperson: Frida Christensen 076 36 40 318
E-post: big_fia@hotmail.com

Publicerad av: Marks kommun