Utbildningar och kurser

Senast uppdaterad den 30 maj 2019

Vill du växa i din roll som förälder? Ibland kan det vara skönt att stanna upp och reflektera över föräldraskapet. Syftet med att delta på en föräldraträff eller gå en föräldrautbildning är att lära sig något nytt och få möjlighet att dela erfarenheter med andra föräldrar.

Aktivt föräldraskap

Huvudsyftet med Aktivt föräldraskap är att öka öppenheten, medvetenheten och lyhördheten hos vuxna och bidra med stöd för att kunna förbereda barnet och ungdomen för livet. Centrala teman som utgör målet med Aktivt föräldraskap består av att stärka självkänsla, självförtroende, mod, ansvarstagande och samarbetsförmåga så att föräldrar kan känna sig trygga och stärkta i sin föräldraroll. Kurserna vänder sig till alla föräldrar och andra vuxna som lever med barn och ungdomar upp till 18 år. Varje kurs bygger på samma förhållningssätt men är specifikt anpassad till den målgrupp den vänder sig till. I vänstra fältet kan du läsa mer om de olika kurserna och anmäla dig till aktuella kurser.
I oktober 2019 startar vi upp en ny kurs, Här anmäler du dig!

Föräldrakvällar på gymnasiet

Släpp inte taget! Att leva med nästan vuxna barn handlar ofta om att hitta en bra balans. En balans mellan tillit och kontroll och mellan frihet och regler. Din tonåring behöver känna att du som förälder finns där vad som än händer. Ditt stöd och intresse är minst lika betydelsefullt nu som tidigare även om du får höra motsatsen.

Träffar för tonårsföräldrar

Högstadiet är förändringarnas tid. Kroppen förändras, skolan ställer fler krav och kompisars påverkan blir viktig. Det är en tid när det kan kännas extra spännande ta risker och utmana gränser. Vi bjuder in till kvällar, där vi gemensamt kommer fram till tips och kunskaper om nya situationer som kan uppstå under tonårstiden.

Föräldragrupper BVC

Barnmorskemottagningen i Mark erbjuder föräldragrupper för blivande föräldrar. I Horred, Kinna, Skene och Sätila finns barnavårdscentraler, där det erbjuds föräldrautbildningar för nyblivna föräldrar. 

Publicerad av: Marks kommun