Föräldrakurser och föreläsningar

Senast uppdaterad den 17 januari 2024

På den här sidan hittar du information om olika sorters föräldraskapsstöd som Marks kommun erbjuder dig förälder för att stärka relationen till ditt barn och minska konflikter.

 

Föräldraskapsstöd

Trygghetscirkelns föräldraskap 

Ett relationsbaserat föräldraskapsprogram

Trygghetscirkeln är för föräldrar med barn i åldern 0-6 år. Kursen tar upp hur man som förälder kan förstå och möta sitt barn på ett bra sätt. Trygghetscirkeln handlar om att förstå sammanhang, relationer och sina egna känslor i föräldraskapet samt öka föräldrarnas reflektionsförmåga kring barns behov och beteende.

Varje tillfälle är 2 timmar där gruppen tillsammans tittar på korta inspelade situationer som beskriver typiska situationer man möter som förälder och barn. 

Teman som tas upp 

Utforska barnets behov 

Vi lär oss om barnets behov av stöd från föräldern. Vad innebär det att vara en trygg bas för barnets utforskande och en säker hamn att återvända till? 

Värdet av att vara tillsammans 

Vi lär oss hur vi kan hjälpa barnet att hantera sina känslor. Hur skapar vi en god relation som lägger en stabil känslomässig grund för barnet? Hur kan vi vara tillsammans med barnet även i svåra känslor? 

Vägen till trygghet 

Vi tittar på barnets behov av anknytning och reflekterar över vår egen trygghet och sårbarhet. Hur påverkar vår känslomässiga tillgänglighet barnets sätt att förmedla sina behov och känslor? 

När det känns svårt att vara förälder 

Det är inte alltid lätt att vara förälder. Vi undersöker balansen mellan att vara empatisk och tydlig även i utmanande situationer. 

Att tolka barnets beteende 

Vi tittar på hur man som förälder kan förstå sitt barns beteenden och hjälpa barnet att hantera sina känslor på ett bra sätt. 

Kontakt och anmälan

Startdatum och tid: Onsdagen den 6 mars kl. 17:00 - 19:00

Plats: Familjecentrum Prisman, Varbergsvägen 50, 511 61 Skene

Vid frågor och anmälan, kontakta: 

familjebehandlarna@mark.se

Anmälan senast den 21e februari. 

 ____________________________________________

Aktivt föräldraskap – E-kurs

Aktivt föräldraskap är e-kursen för dig med barn i åldern 1 - 12 år. En kurs för dig med småbarn och en för dig med förskolebarn och skolbarn.

Aktivt Föräldraskap är en kurs där du får ta del av ett förhållningssätt som sätter självkänslan i centrum. Kursen är för dig som vill ha inspiration, verktyg, utveckla konkreta färdigheter och stärka din relation till ditt barn. Du läser kursen helt på distans och genomför den när det passar dig. Kursen är kostnadsfri.

E-kurs för föräldrar till barn 1- 4 år:

Kursen består av 5 delar som handlar om dig och ditt barn, mod och självkänsla, förebyggande förhållningssätt, avgränsning och gemenskap i familjen.

E-kurs för föräldrar till barn 5-12 år:

Kursen består av 6 delar som handlar om ledarskap, självkänsla, förstå barns beteende, att

utveckla ansvar, kommunikation och gemenskap i familjen.

Läs mer om kurserna här: Aktivt föräldraskap.

Anmäl dig till e-kursen genom att mejla folkhalsan@mark.se. Uppge ditt namn och ange vilken av kurserna du är intresserad av. En kod till e-kursen skickas därefter till dig inom en vecka. Kursen ligger tillgänglig i 6 månader efter aktiverad kod.

____________________________________________

Älskade barn - förälder i nytt land

Träffar för dig som är ny i Sverige och har barn mellan 0-18 år. På träffarna pratar vi om hur det är att vara förälder i Sverige. Du träffar andra föräldrar och ni pratar om barnens utveckling, familjeliv, skola, fritid, demokrati och lagar. Tillsammans pratar vi om små och stora vardagsfrågor.

Studiecirklar planeras till 2024. Mer information kommer. 

Marks kommun i samarbete med Studiefrämjandet 

Föreläsningar 

Återkommande anordas föreläsningar som är öppna för allmänheten. Dessa är kostnadsfria om inget annat anges. Här nedan hittar du aktuell info om kommande föreläsningar.

Digitala föräldramöten och föreläsningar

Se ECPATs kostnadsfria digitala föräldramöten för att få råd och kunskap om barns vardag och sexuella utsatthet på och utanför nätet.

ECPATs föräldramöten - kostnadsfritt och digitalt - ECPAT Sverige

Se Aktiv skolas webbinarium Nätsmart som handlar om hur man som barn och vuxen kan göra för att förebygga grooming och sexuella övergrepp och bli nätsmart.

Webbinarium Nätsmart - Aktiv Skola

En film om grooming – Jag tror jag är lite kär i dig - Aktiv Skolas utbildningsmaterial

Föräldrainformation om sociala medier, alkohol och andra droger

Sociala medier, nätet och grooming

Nakenbilder - ta, ha och dela - Polismyndighetens information om nakenbilder och brottslighet

Tips till vårdnadshavare om skärmtid, näthat, sociala medier och datorspel - Mediemyndigheten

Nätsmart - information, utbildning och ökad medvetenhet kring grooming - Aktiv Skola

Stiftelsen Lajka - skapar förutsättningar för trygg och hälsosam nätvardag för ungdomar - prinsparets stiftelse

 

Föreläsningar i Mark

Just nu har vi ingen inplanerad föreläsning.

 

 

Publicerad av: Marks kommun