Trygghetscirkelns föräldraskap - för dig med barn i åldern 1–5 år

Senast uppdaterad den 17 april 2020

Hitta egna svar på vardagens utmaningar! Trygghetscirkelns föräldraskap är kursen för dig med barn i åldern 1–5 år, anmäl dig till vårens kurs!

Trygghetscirkelns föräldraskap är en samspels- och relationsstärkande kurs för föräldrar med barn i åldrarna 1 – 5 år. Kursen leds av två gruppledare och man träffas vid åtta tillfällen där varje tillfälle har sitt tema. Du som förälder erbjuds stöd i att stärka samspelet mellan dig och ditt barn.

Kursen tar upp hur man som förälder kan förstå och möta sitt barn på ett bra sätt. Trygghetscirkeln handlar om att förstå sammanhang, relationer och sina egna känslor i föräldraskapet samt öka föräldrarnas reflektionsförmåga kring barns behov och beteende. Kursen innehåller ingen kurslitteratur eller hemuppgifter.

När?
Onsdagar kl. 17:00 – 19:00 med start 25 mars.

INSTÄLLD!

Vid frågor kontakta Anette Swedan, samordnare för familjebehandlarna: 070 – 226 06 68

Publicerad av: Marks kommun