Familjecentrum Prisman

Familjecentrum Prisman i Skene

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 11 april 2017

På Familjecentrum Prisman bedriver Marks kommun i samarbete med Västra Götalandsregionen flera verksamheter under ett och samma tak.

En mötesplats för blivande föräldrar och föräldrar med barn i åldern 0-6 år. På ett och samma ställe erbjuds olika tjänster av betydelse för barn och föräldrars hälsa och välbefinnande. Här finns barnmorskor, BVC-sköterska, socialrådgivning och öppen förskola. Familjecentrum ska främja en god hälsa hos barn och vårdnadshavare bland annat genom att:

  • Vara en mötesplats
  • Stärka det sociala nätverket runt barn och vårdnadshavare
  • Erbjuda ett lättillgängligt stöd
  • Främja barnets språkutveckling
  • Stärka anknytningen mellan vårdnadshavare och barn
  • Vara ett kunskaps- och informationscentrum


Detta är en verksamhet som arbetar utifrån ett familjecentrerat arbetssätt, vilket avser att insatser för barn och unga tar sin utgångspunkt i hela familjen och deras levnadsvillkor. Målet är att förbättra uppväxtvillkoren för barn och unga genom att stärka familjen.

 

Öppettider

Måndagar
8.30-12.00
Öppen förskola för alla med barn 0-6 år
Socialrådgivning finns på plats

Tisdagar
8.30-12.00
Öppen förskola för alla med barn 0-12 månader
Barnmorska finns på plats

Onsdagar
8.30-12.00
Öppen förskola för alla med barn 0-6 år
13.00-15.45 Öppen förskola för alla med barn 0-6 år
BVC-sköterska finns på plats

Torsdagar
8.30-12.00
Öppen förskola för alla med barn 0-6 år
Socialrådgivning finns på plats

Fredagar
8.00-12.00
Öppen förskola för alla med barn 0-6 år
08.00-09.00
Gemensam frukost till självkostnadspris

Publicerad av: Marks kommun