Föreläsningar

Senast uppdaterad den 17 januari 2017

Det anordnas mycket utåtriktade aktiviteter för föräldrar i kommunen, bland annat föreläsningar.

Flera gånger per år bjuds aktuella och relevanta föreläsare in till Mark, stora föreläsningar riktade till allmänheten såväl som specifika riktade till föräldrar. De större föreläsningarna kan du läsa mer om under konceptet Kunskapsforum, där även andra utåtriktade aktiviteter läggs upp. Våra mindre miniföreläsningar arrangeras ofta av exempelvis Familjecentrum Prisman

Även kommunens bibliotek arrangerar årligen ett antal föreläsningar. Mer information om bibliotekens program.

Allting som arrangeras av kommunen läggs också upp på Föräldratorget i Marks Facebook-sida där du får regelbundna uppdateringar.

Publicerad av: Marks kommun