Kunskapsforum

Senast uppdaterad den 13 oktober 2017

Kunskapsforum är en inspirationsserie som syftar till att belysa frågor som rör folkhälsa genom att sprida kunskap och skapa dialog.

Genom föreläsningar, teaterföreställningar och filmer lyfts olika aktuella teman fram. Lokala aktörer kan komma att bjudas in i samband med föredragen för att visa vilka stödinsatser och aktiviteter som finns att tillgå lokalt.

Arrangemangen är kostnadsfria. Nya arrangemang presenteras här kontinuerligt.  

Publicerad av: Marks kommun