Kunskapsforum

Senast uppdaterad den 15 september 2017

Kunskapsforum är en inspirationsserie som syftar till att belysa frågor som rör folkhälsa genom att sprida kunskap och skapa dialog. Genom föreläsningar, teaterföreställningar och filmer lyfts olika aktuella teman.

Lokala aktörer kan komma att bjudas in i samband med föredragen för att visa vilka stödinsatser och aktiviteter som finns att tillgå lokalt.

Arrangemangen är kostnadsfria. Nya arrangemang presenteras här kontinuerligt. 

 

Om hur livet blir som det blir och inte alltid som man vill

Föreläsning med författaren Sören Olsson

Sören Olsson, författaren bakom succéböckerna om Sune och Bert, berättar om hur det är att leva med ett barn som har Downs Syndrom och dessutom en dödlig hjärtsjukdom. Sören kommer att prata utifrån sin bok Prins Annorlunda, en varm och kärleksfull skildring om föräldraskapets kamp, glädje och smärta. 

Onsdagen den 11/10 kl. 18.00, Kinna Konserthus

Föreläsning med efterföljande mingel och boksignering.
Ingen föranmälan och fri entré.

   

Publicerad av: Marks kommun