Psykisk hälsa vid kris

Senast uppdaterad den 29 december 2020

På dessa sidor finns samlad information kring psykisk hälsa vid krist. Här finns råd och länkar anpassade för olika målgrupper och behov.

Barn 0-12 år

Alla barn är individer, de påverkas på olika sätt. De kan vara oroliga att de själva eller någon i familjen ska bli sjuka, att inte få gå till skolan eller fritidsaktiviteter, eller att inte få träffa kompisarna. Det är viktigt att ge barnen trygghet, uppmärksamhet och att lyssna närvarande när barnet vill prata.

Råd och stöd för barn och föräldrar

Vårdguiden 1177

BRIS 116 111

Ungdomar 12-25 år

Här finns resurser och information som både föräldrar och ungdomar kan ha nytta av. Ungdomar behöver en trygg grund i hemmet och i sin egen familj, men har också ofta frågor och funderingar som de vill dela med andra ungdomar, eller med någon vuxen utanför familjen.

Råd och stöd för ungdomar och föräldrar

Tjejjourenvast 

För dig som är tjej och behöver stöd 

Killfragor 

För dig som är kille och behöver stöd

Vuxna

Den som är vuxen behöver ta ansvar för sin egen återhämtning och hälsa, förutom att behöva hantera oro och osäkerhet i familjen, på arbetsplatsen, bland vänner, släktingar och grannar. Som vuxen kan man uppleva att det är svårt att räcka till, och glömma den egna hälsan. Här finns råd och länkar anpassade för vuxna.

Råd och stöd för vuxna i arbetsför ålder 

Svenska Kyrkan digitalt brev

Röda korsets stödtelefon 0771- 900 800

Alkohollinjen 020-84 44 44

Sluta röka-linjen 020-84 00 00  

Äldre

Många äldre är utsatta för större hälsorisker för närvarande, liksom deras jämnåriga släktingar och vänner. Ofta saknas den gemenskap som en arbetsplats kan ge, och under rådande omständigheter finns det stora begränsningar för det sociala umgänget. Äldre löper större risk att bli isolerade. Här finns information och resurser som är anpassade för äldre och deras anhöriga.

Råd och stöd för äldre 

Mind / Äldrelinjen 020 22 22 33

Jourhavande präst 112 

Vardagar  kl. 8-19 och helger 10-16

Jourhavande medmänniska 08 - 702 16 80

De har öppen mellan 21.00 och 06.00 varje natt.

Stöd att få i Marks kommun 

Anhörighetsstöd 

Våld i nära relationer 

Jobba hemma

Arbetsmiljöverkets råd för arbetsmiljö vid hemarbete

Publicerad av: Marks kommun