Psykisk hälsa

Senast uppdaterad den 30 januari 2023

De allra flesta av oss kommer någon gång i livet i kontakt med psykisk ohälsa, antingen genom att vi själva drabbas eller att en nära anhörig, vän eller arbetskamrat gör det. På denna sida får du några exempel på var och hur du kan få hjälp.

Vilken hjälp finns att få?

Akut hjälp

Behöver du eller någon i din närhet akut psykiatrisk hjälp ska du vända dig till psykiatrisk akutmottagning: telefonnummer för vuxna 033-616 27 60, telefonnummer för barn 033-616 16 70.

Vid en nödsituation, livshotande sjukdom eller skada ska du ringa 112.

Socialtjänstens socialjour är tillgänglig på kvällar och helger. Ring 112 och be att få tala med socialjouren.

När det inte är akut

Om du mår psykiskt dåligt ska du i första hand kontakta din vårdcentral. Där får du stöd och information via telefon eller hjälp med att boka en besökstid. Under de tider då din vårdcentral har stängt kan du få hjälp via sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177. De har öppet dygnet runt och ger dig råd om vård och medicinsk bedömning via telefon. 

Hjälp från kommunen

Du som har betydande svårigheter att klara din vardag på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl och inte kan få det ordnat på annat sätt, kan ha rätt till stöd från socialtjänsten. Oavsett nivå på svårigheter har du alltid rätt att kontakta socialtjänsten och göra en ansökan.

Du kan komma i kontakt med socialtjänsten på vardagar på kontorstid via kommunens kontaktcenter på telefon 0320-21 70 00.

Socialt stöd till barn och unga - Marks kommun.

Aktuellt i Mark 

Nedan aktiviteter är öppna för allmänheten och kostnadsfria:

  • Onsdag 29 mars kl. 18.00 – 20.30 bjuder kommunen tillsammans med Suicidprevention i Väst (SPIV) och Suicidprevention och efterlevandestöd (SPES) in till en kväll med utbildning och information om självmord. SPIV kommer att ge utbildning i psykisk livräddning, som handlar om vad vi kan och bör göra när vi möter människor som tappat livsviljan eller befinner sig i en kris. SPES kommer att informera om vikten av stöd för efterlevande vid självmord. Under kvällen serveras fika i pausen. 
  • Ljusmanifestation i en kyrka i kommunen för att minnas de som gått bort i självmord. Arrangeras 10 september som är internationella suicidpreventiva dagen.  
  • Psykiatrins dag 10 oktober, som är världsdagen för psykisk hälsa. 

För anmälan och mer information, kontakta Magnus Svensson, se kontaktvägar nedan.

Publicerad av: Marks kommun