Psykisk hälsa

Senast uppdaterad den 22 februari 2024

Känslor av nedstämdhet, oro, sömnsvårighet och stress kan vara tecken på psykisk ohälsa. Det finns flera verksamheter där du kan få hjälp och stöd.

Vilken hjälp finns att få?

Akut hjälp

Om du eller någon i närhet befinner dig i ett läge av akut psykisk ohälsa ring 112.

Behöver du eller någon i din närhet akut psykiatrisk hjälp ska du vända dig till psykiatrisk akutmottagning: telefonnummer för vuxna 033-616 27 60, telefonnummer för barn 033-616 16 70.

Lämna aldrig en suicidnära person ensam utan hjälp.

Socialtjänstens socialjour är tillgänglig på kvällar och helger. Ring 112 och be att få tala med socialjouren.

När det inte är akut

Om situationen inte är akut kan du söka hjälp via din vårdcentral.  Om du är osäker på vart du ska vända dig, ring sjukvårdsrådgivningen på 1177 eller sök på 1177 Vårdguiden.

Om du är 17 år och yngre kan du få hjälp av En väg in för att hitta rätt i vården. 

Västra Götalandsregionen ansvarar för de medicinska och rehabiliterande insatserna för personer med psykisk ohälsa.

 

Mottagning för ungas psykiska hälsa

I Marks kommun finns en vårdcentral som särskilt tar emot unga (6-18 år) med milda psykiska besvär. Denna vårdcentral har uppdrag inom UPH, som står för ungas psykiska hälsa.

På en vårdcentral med tilläggsuppdrag finns psykolog/psykoterapeut och socionom. På vårdcentralerna arbetar man med psykologisk behandling enskilt och i grupp.

Vid allvarligare psykisk ohälsa eller då medicinsk behandling behövs, är det barn- och ungdomspsykiatrin, Bup, som man vänder sig till.

 

Hjälp från kommunen

Du som har betydande svårigheter att klara din vardag på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl och inte kan få det ordnat på annat sätt, kan ha rätt till stöd från socialtjänsten. Oavsett nivå på svårigheter har du alltid rätt att kontakta socialtjänsten och göra en ansökan.

Du kan komma i kontakt med socialtjänsten på vardagar på kontorstid via kommunens kontaktcenter på telefon 0320-21 70 00.

Om du är ung och lider av ångest, oro och psykisk ohälsa kan du få stöd från bland annat elevhälsan.

Socialt stöd till barn och unga - Marks kommun.

För vuxna personer med psykisk ohälsa boende i Marks kommun finns Vallmons Träffpunkt. Det är en öppen verksamhet och det behövs inget beslut eller remiss för att komma på besök. Se mer på Vallmons Träffpunkt - Marks kommun

För personer som är anhöriga till någon med psykisk ohälsa, finns möjlighet att få råd och stöd. Välkommen att vända dig till kommunens anhörigstöd, se kontaktuppgifter via  Anhörig till någon med psykisk ohälsa - Marks kommun. Du kan vara helt anonym.

 

Stöd via 1177

På sidan Att bevara och stärka psykiskt välbefinnandeVGR - 1177 finns förslag på vad man som enskild individ kan göra för att bevara och stärka sitt psykiska välbefinnande och varför detta är så viktigt.

Det finns ett antal länkar som ger tips och råd, konkreta verktyg och även länkar till nationella webbplatser med information om psykiskt välbefinnande och psykisk hälsa.

 

Samtalsstöd

BRIS, barnens hjälptelefon
116 111, telefontid alla dagar 14-21, onsdagar 17-21

Mind, självmordslinjen
90101, telefontid alla dagar 06-24, Chatt

Ring till eller chatta med Självmordslinjen om du har tankar på att ta ditt liv. Självmordlinjen drivs av föreningen Mind som arbetar med psykisk hälsa.

Mind, föräldralinjen
020-85 20 00, telefontid vardagar 10-15 och torsdagar 19-21.

Föräldralinjen är till för dig som är orolig för ditt barn eller ett barn i din närhet och drivs av föreningen Mind som arbetar med psykisk hälsa.

Mind, äldrelinjen
020-22 22 33, vardagar 8–19 och helger 10–16.

Äldrelinjen vänder sig i första hand till dig som är 60 år eller äldre och mår psykiskt dåligt. Du kan ringa dit om du behöver tala med någon som förstår dina problem. Den bemannas av volontärer som har fått specialutbildning i att bemöta äldre med psykiska problem. Även anhöriga är välkomna att ringa. Äldrelinjen drivs av föreningen Mind som arbetar med psykisk hälsa.

Jourhavande Medmänniska | En röst i natten (jourhavande-medmanniska.se), telefon: 08 702 16 80, (chatt finns)

Vi erbjuder stöd och hjälp via anonym chatt - Tjejjouren Väst är en stödorganinsation som erbjuder stöd och hjälp via anonym chatt och app. (tjejjourenvast.se) 

Samlad information för samtalsstöd finns även i nedan kontaktkort. 

 

Aktuellt i Mark 

 

Föreläsning - Psykisk Livräddning 

Om någon drabbas av hjärtstopp finns hjärt– och lungräddning, men hur gör vi för att hjälpa när någon mår psykiskt dåligt?

Marks kommun bjuder tillsammans med Suicidprevention i Väst (SPIV) in till en digital föreläsning om suicidprevention.

Föreläsningen är kostnadsfri och riktar sig till dig som vill veta mer om hur du kan vara ett medmänskligt stöd till någon som inte mår bra och har tappat livsviljan.

Syftet med föreläsningen är att skapa en större trygghet kring ämnet självmord. Hur kan vi som medmänniskor prata om det som känns svårt och tungt? Och hur kan vi hjälpa till när det är akut läge? Inga förkunskaper krävs.

Under föreläsningen går vi igenom:

  • definition och vetenskapliga förklaringsmodeller för suicidalitet
  • risk och skydd
  • etiska frågeställningar
  • verktyg för samtal och känsloreglering
  • strategier för hjälp och självhjälp
  • var stöd och hjälp finns att få

När: onsdagen den 17 april klockan 18:00 - 20:00

Plats: Kommunhusets lokaler i Kinnaström, Strömsalen

Anmälan: magnus.svensson@mark.se

Senast anmälan den 5 april. Vi bjuder på fika. 

 

 

Publicerad av: Marks kommun