Bemötandeguide

Senast uppdaterad den 2 maj 2022

Bemötandeguiden är en broschyr som innehåller tips om sådant som är bra att tänka på i mötet med personer med funktionsnedsättning.

Förutom tips och kort information om olika funktionsnedsättningar innehåller Marks kommuns bemötandeguide även diskussionsfrågor som man kan arbeta vidare med i olika verksamheter. Syftet med guiden är att öka kunskapen om funktionsnedsättningar och olika personers behov. Det leder både till ett bättre bemötande och till en bättre tillgänglighet för alla. 

Publicerad av: Marks kommun