Bemötandeguide

Senast uppdaterad den 28 juni 2021

Bemötandeguiden är en broschyr som innehåller tips om det som är bra att tänka på i mötet med personer med funktionsnedsättning.

Förutom tips och kort information om olika funktionsnedsättningar innehåller Marks kommuns bemötandeguide även diskussionsfrågor som man kan arbeta vidare med i olika verksamheter. Syftet med guiden är att öka kunskapen om funktionsnedsättningar och olika personers behov. Det leder både till ett bättre bemötande och till bättre tillgänglighet för alla. 

Publicerad av: Marks kommun