Problem med startsidan

Senast uppdaterad Kl. 06:02, 2017-09-25

På grund av tekniska problem går det för tillfället inte att nå startsidan på www.mark.se. Ta dig vidare genom att använda sökfältet eller navigeringslänkarna ovan (Invånare, Bygga och bo etc.).

Bemötandeguide

Senast uppdaterad den 2 februari 2017

Bemötandeguiden är en broschyr som innehåller tips om det som är bra att tänka på i mötet med personer med funktionsnedsättning.

Förutom tips och kort information om olika funktionsnedsättningar innehåller Marks kommuns bemötandeguide även diskussionsfrågor som man kan arbeta vidare med i olika verksamheter. Syftet med guiden är att öka kunskapen om funktionsnedsättningar och olika personers behov. Det leder både till ett bättre bemötande och till bättre tillgänglighet för alla. 

Publicerad av: Marks kommun