Så fungerar kommunen

Senast uppdaterad den 5 juli 2023

I Sverige har vi val vart fjärde år. Folket väljer personer till riksdag, landsting och kommun. De kallas politiker.

Politikerna i ett parti tycker samma saker om hur riksdagen, landstingen och kommunerna ska styras. De partier och politiker som bestämmer i Marks kommun har blivit valda av människorna som bor i Marks kommun.

I Marks kommun är det politikerna i kommunfullmäktige som bestämmer. De bestämmer hur de ska använda de pengar som alla som bor i Marks kommun betalar i skatt.

Det finns också en kommunstyrelse. I Mark är ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen kommunalråd. Det är Ulf Dahlberg och Tomas Ekberg.

Det finns också nämnder. I en nämnd sitter politiker som bestämmer om ett område.

Du kan påverka

Du kan vara med och påverka det som kommunen gör. Du kan påverka även mellan valen.

På sidan Synpunkter kan du skicka in ett formulär och tala om vad du tycker om kommunens arbete. Du får sedan ett svar från en person som ansvarar för det område som du tyckt till om. Synpunkter som kommer in visas inte på hemsidan.

Klicka här för att komma till sidan där du kan lämna en synpunkt.

Så fungerar ett val i Sverige

I Sverige är det Valmyndigheten som ser till att allt fungerar vid val. På deras hemsida kan du läsa mer om demokrati, olika sorters val och hur du gör för att rösta.

Klicka här för att komma till Valmyndighetens hemsida.

Publicerad av: Marks kommun