Vad gör kommunen?

Bild på ungdomar.

Senast uppdaterad den 5 juli 2023

Kommunen sköter om många saker som människor som bor i kommunen har nytta av.

Kommunen ska se till att det finns skolor för barnen och någonstans där gamla eller sjuka kan få hjälp.

Det är kommunen som plogar och sandar gatorna och ser till att det kommer vatten i kranen. Det är kommunen som ansvarar för återvinningscentralen och att dina sopor blir hämtade.

På kommunens bibliotek kan du låna böcker och på badhuset Kaskad kan du simma och bada.

Kommunen arbetar också för att människor som bor i kommunen ska känna sig trygga och säkra.

Publicerad av: Marks kommun