Tillgänglighet i Marks kommun

Senast uppdaterad den 30 november 2022

I Marks kommun arbetar vi med tillgänglighet i flera verksamheter enligt gällande lagar.

Att utveckla arbetet med tillgänglighet är en viktig del av kommunens arbete med social hållbarhet. 

Kommunen har en Bemötandeguide med information om olika funktionsnedsättningar. Bemötandeguidens syfte är att öka kunskaper om olika personers behov hos kommunens anställda och andra intresserade.

Tillgänglighetsdatabasen hittar du utförlig information om tillgänglighet i många av kommunens offentliga lokaler.

På kommunens hemsida kan du enkelt aktivera hjälpmedlet Talande Webb. Med Talande Webb kan du förutom att lyssna på webbplatsens innehåll även anpassa fokus, färger, textstorlek, med mera. Du hittar hjälpmedlet genom att klicka på "lyssna" längst upp på sidan.

Behöver du tolk eller handlingar, i för dig, tillgängligt format?

Vi hjälper dig som har ett ärende i kommunen att ta till vara din rätt i kontakten med oss. Läs mer här. 

Kommunala funktionshinderrådet

För att förstärka arbetet med tillgänglighet har Marks kommun samråd med funktionshinderrörelsen genom kommunala funktionshinderrådet. Rådets ledamöter är experter på funktionshinderfrågor och kan därmed bidra med värdefulla synpunkter och kunskap när kommunen planerar nya verksamheter som kan komma att påverka personer med funktionsnedsättning. Rådet kan också driva frågor på eget initiativ.

Hjälp oss att bli bättre

Om du har synpunkter på tillgängligheten på ett visst ställe eller i en viss verksamhet välkomnar vi att du meddelar oss om detta via formuläret Synpunkt Mark

Du kan också skicka brev till Marks kommun, 511 80 Kinna.

Du som har svårt att lämna dina synpunkter i skriven form är välkommen att ringa kommunens växel, telefon 0320 21 70 00.

Dina synpunkter är viktiga då de hjälper oss i arbetet mot en mer tillgänglig kommun.

Tillgänglighetsredogörelse

Via denna länk kan du läsa om vad tillgänglighetsredogörelse innebär och du har möjligheten att rapportera otillgängligt innehåll på webbplatsen.

Publicerad av: Marks kommun