Trafik, gator, parker och torg

Senast uppdaterad den 5 juni 2023

I vår kommun finns flera väghållare, statlig, kommunal och enskilda.

Trafikverket ansvarar för de stora vägarna som riksväg 41 och länsväg 156, men även andra vägar i tätorter kan vara statliga.

Kommunen ansvarar för drift och underhåll av gator och vägar i Kinna, Skene och Älekulla. I övriga tätorter har det funnits vägföreningar med egen styrelse och väghållaransvar men sedan flera år tillbaka har kommunen övertagit ansvaret för dessa vägföreningar. Det finns ett fåtal aktiva styrelser kvar som lämnar in önskemål om åtgärder på gator och vägar i deras vägföreningar.

Enskilda vägar är oftast vägar utanför tätort där enskilda huvudmän men även vägsamfälligheter ansvarar för drift och underhåll.

I Marks kommun lämnas kommunalt vägbidrag både till vägsamfälligheter med statsbidrag och andra enskilda vägar. 

Felanmälan

Kontorstid: måndag-fredag, klockan 07.30-16.00
Telefon: 0320 21 75 50

Före/Efter kontorstid Akut:
Telefon: 031 703 17 83

Publicerad av: Marks kommun