Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 12:46, 2021-04-12

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Läs mer under nyheter här nedan på Mark.se.

Rekommendationer vid otjänligt vatten.

Asfaltering

Senast uppdaterad den 3 mars 2021

Marks kommun har cirka 21 mil asfalterade gator och vägar att sköta om och 5,4 mil friliggande gång- och cykelvägar samt cirka 4,8 mil gångvägar och trottoarer.

Beläggningsplan

Beläggningsplanen kan komma att ändras på grund oförutsägbara händelser, som VA-läckor, framdragning av fjärrvärme eller justering av tilldelad ekonomisk ram. 

Beläggning av en gata, gång- cykelväg innebär mer arbete än att bara ”lägga ut” nytt material på befintligt. Arbetet kan föregås av bland annat sopning, kantskärning samt justering med fyllnadsmassor innan beläggning och/eller fräsning. Ytterligare åtgärder som kan behövas är utläggning av stödremsor, målning av vägmarkeringar och sättning av kantstöd.

Publicerad av: Marks kommun