Problem med telefoni

Senast uppdaterad Kl. 10:46, 2019-06-19

På grund av en driftstörning hos Tele2 kan du just nu uppleva problem att koppla upp röstsamtal.

Asfaltering

Senast uppdaterad den 17 oktober 2018

Marks kommun har cirka 21 mil asfalterade gator och vägar att sköta om och 5,4 mil friliggande gång- och cykelvägar samt cirka 4,8 mil gångvägar och trottoarer.

Beläggningsplan

Beläggningsplanen för 2015 återfinns till höger på denna sida. Beläggningsplanen kan komma att ändras på grund oförutsägbara händelser, som VA-läckor, framdragning av fjärrvärme eller justering av tilldelad ekonomisk ram. I budget för 2015 finns totalt 8 miljoner kronor för beläggning och asfaltering.

Beläggning av en gata, gång- cykelväg innebär mer arbete än att bara ”lägga ut” nytt material på befintligt. Arbetet kan föregås av bland annat sopning, kantskärning samt justering med fyllnadsmassor innan beläggning och/eller fräsning. Ytterligare åtgärder som kan behövas är utläggning av stödremsor, målning av vägmarkeringar och sättning av kantstöd.

Publicerad av: Marks kommun