Problem med startsidan

Senast uppdaterad Kl. 06:02, 2017-09-25

På grund av tekniska problem går det för tillfället inte att nå startsidan på www.mark.se. Ta dig vidare genom att använda sökfältet eller navigeringslänkarna ovan (Invånare, Bygga och bo etc.).

Asfaltering

Senast uppdaterad den 19 januari 2016

Marks kommun har cirka 21 mil asfalterade gator och vägar att sköta om och 5,4 mil friliggande gång- och cykelvägar samt cirka 4,8 mil gångvägar och trottoarer.

Beläggningsplan

Beläggningsplanen för 2015 återfinns till höger på denna sida. Beläggningsplanen kan komma att ändras på grund oförutsägbara händelser, som VA-läckor, framdragning av fjärrvärme eller justering av tilldelad ekonomisk ram. I budget för 2015 finns totalt 8 miljoner kronor för beläggning och asfaltering.

Beläggning av en gata, gång- cykelväg innebär mer arbete än att bara ”lägga ut” nytt material på befintligt. Arbetet kan föregås av bland annat sopning, kantskärning samt justering med fyllnadsmassor innan beläggning och/eller fräsning. Ytterligare åtgärder som kan behövas är utläggning av stödremsor, målning av vägmarkeringar och sättning av kantstöd.

Publicerad av: Marks kommun