Evenemang på offentlig plats

Senast uppdaterad den 23 februari 2024

Är du intresserad av att anordna något på våra torg eller andra offentliga platser och vill där ha uteservering, varuplats eller affischera? Då behöver du ha polistillstånd. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss.

Tänk på att i din ansökan till polisen beskriva så tydlig som möjligt om vad du ska göra, hur du vill använda den offentliga platsen och om du behöver el. Ska det vara uppträdande, ska det vara någon form av ljudanläggning, servering i någon form, ska gator stängas av, berörs befintlig torghandel och behövs tillgång till elskåp och så vidare.

Tillstånd för att använda offentliga platser till försäljning, evenemang, arrangemang och liknande måste sökas hos polisen. De inhämtar sedan yttrande i frågan från kommunen innan du får ditt svar.

Så går processen till

När kommunen fått ditt ärende för yttrande går vi igenom följande:

  • Behöver det kompletteras med ytterligare information kontaktar vi dig.
  • Ska gator och torg stängas av upprättas en trafikavstängningsplan.
  • Behövs resurser från kommunen, det kan exempelvis vara öppning av elskåp, kan vi erbjuda det för de flesta torg.
  • Om torghandeln berörs ställs den in om inte ytorna kan samordnas.

När vi gått igenom allt lämnar vi vårt yttrande till polisen som meddelar dig om du har fått tillstånd eller avslag.

Affischering

Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats.

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivande som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns.

Avgifter för elanslutning

På Mor Kerstins Torg i Kinna, Parktorget i Skene och Fritsla Torg kan du ansluta dig till el. För det betalar du en avgift. Det kostar 150 kronor per dygn. 

 

För övriga frågor kontakta tsn@mark.se eller via telefon 0320-21 70 00

Publicerad av: Marks kommun