Gatubelysning

Senast uppdaterad den 24 januari 2023

Lampor längs våra gator ger en bättre trafiksäkerhet. Ljus minskar antalet brott och gör så att människor känner sig trygga. Belysning är också en trivselfaktor av stor betydelse för många människor.

Underhåll av belysningen

Inspektionsrundor av gatubelysning görs två gånger per år. Vid varje tillfälle är gatubelysningen tänd 1 till 2 dygn på grund av att lamporna behöver vara tända ett antal timmar för att få fram alla fel. Vid större fel, om tre lampor eller fler är släckta så utförs reparation omgående.

Övriga fel lagas i första hand vid inspektionsrundorna, men i mån av tid kan enstaka lampor repareras. Fel som är en fara för trafiksäkerheten eller elektriska fel, till exempel nedkörda belysningsstolpar ska alltid lagas omedelbart. Under inspektionsrundorna kommer hela kommunen avverkas områdesvis.

 

Vi värnar om miljön

För att värna om miljön och för att spara energi och pengar, har alla de 7500 glödlamporna bytts ut mot lågenergilampor. Därmed har också energiförbrukningen minskat.

Publicerad av: Marks kommun