Park, lek och torg

Miljöbild på parkmark.

Senast uppdaterad den 8 mars 2023

Mark har flera parker, lekplatser och grönområden som sköts om och underhålls av kommunen.

Vi ansvarar även för julgranar på allmän plats, offentliga toaletter, hundrastgård och begravningsplats för sällskapsdjur.

Det finns flera vackra natur- och kulturreservat i Mark. Kommunen sköter Assberg, Björkesbacka, Liagärde, Lekvad , Stampatorg, Härsjöns biotopskyddsområde och Ramsholmen.

Publicerad av: Marks kommun