Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 09:39, 2021-04-15

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Berörda får information via sms när läget förändras.

Läs mer om rekommendationerna och kommunens rutiner.

Djurkyrkogård

Senast uppdaterad den 4 mars 2021

Marks kommun har en begravningsplats för sällskapsdjur. Platsen ligger i Kinna, i ett grönområde intill Kinnaborgshem utmed gång- och cykelvägen som leder till Risäng.

För begravningsverksamheten finns det ordningsregler som ska följas och du måste också ha ett särskilt tillstånd för djurbegravning från kommunen.

Kontakta kommunens handläggare om du önskar begrava ditt djur. Då får du anvisningar om hur du ska gå tillväga, skickat hem till dig. 

Publicerad av: Marks kommun