Lekplatser i Mark - utan interaktiv karta

Senast uppdaterad den 2 oktober 2019

I Mark kan dina barn leka på 50 kommunala lekplatser. Alla med samma höga standard och säkerhet. Här får du bilder, information om var lekplatserna ligger och vilken utrustning som finns.

Bilder på lekplatserna kommer att läggas in undan för undan. Klicka på bilderna för att få se dem i större storlek.

Kinna - 13 stycken:

1. Stationsparken GPS- koordinat 57.506743, 12.696900

Hansagårdslid 1, tema trafik: Lekplats med, roll-, gung-, balans-, snurr och sandlek. Gungor, gungdjur, lekhus med rutsch- och klätterlek, smålek, cykelkarusell, sandlåda. Ålder 0-9 år. Tillgänglighetsanpassad. Underlag konstgräs. Parkering

Bild på Backagårdsparken i Kinna. Foto: Magnus Larsson
2. Backagårdsparken GPS- koordinat 57.513301, 12.701144
Gärdesvägen 26, tema hantverk: Lekplats med, roll-, gung-, balans-, snurr och sandlek. Gungor, gungdjur, lekhus med tubrutsch- och klätterlek 5-12 år, tillgänglighetsanpassat lekhus 0-12 år, smålek, karusell, snurrgunga, klätternät, klätterstockar, studsmatta, liten scen, sandlek och sandlåda mm. Ålder 0-12 år. Delvis tillgänglighetsanpassad. Underlag konstgräs, sand, cellulosaflis och gummiasfalt. Parkering.

Horndal

3. Horndal, GPS-koordinater 57.523134,12.716943

Mejramgatan, Anisgatan och Lavendelgatan: Lekplats med boll-, roll-, gung- och sandlek. Gungor, lekhus med rutsch och klätter, sandlåda, basket. Ålder 0-12 år.

Vinbärsgatan

4. Vinbärsgatan, GPS-koordinat 57.520576,12.714593

Vinbärsgatan 2: Lekplats med boll-, roll-, gung-, balans-, snurr och sandlek. Gungor, gungdjur, lekhus med rutsch och klätter, sandlåda och fotboll. Ålder 0-12 år.

Polkavägen

5. Polkavägen, GPS-koordinat 57.521826,12.7035

Polkavägen 6: Lekplats med gung- och sandlek. Gungor, gungdjur och sandlåda. Ålder 0-9 år.

Mångatan

6. Mångatan, GPS-koordinat 57.519372,12.703564

Mångatan 9: Lekplats med boll-, roll-, gung- och sandlek. Gruppgunga, gungdjur, lekhus med rutsch och klätter, volträcke, sandlåda och fotboll. Ålder 0-12 år.

 

Vråsjövägen

7. Vråsjövägen, GPS-koordinat 57.514993,12.685239

Vråsjövägen 1: Lekplats med boll-, roll-, gung- och sandlek. Gruppgunga, gungdjur, lekhus med rutsch och klätter, sandlåda och fotboll. Ålder 0-12 år. Parkering.

Kristineberg

8. Kristineberg, GPS-koordinat 57.511789,12.674661

Vid Kristinebergsgatan 11: Yta med boll- och sandlek. Sandlåda och fotboll. Ålder 0-12 år.

Bäckalund

9. Bäckalund, GPS-koordinat 57.510763,12.668738

Bäckaliden 6: Lekplats med boll-, roll-, gung- och sandlek. Gungor, gungdjur, gungbräda, lekhus med rutsch och klätter, sandlåda och fotboll. Ålder 0-12 år.

Rönnsbackagatan

10. Rönnsbackagatan, GPS-koordinat 57.502983,12.692406

Rönnsbackagatan 3: Lekplats med boll-, roll-, balans-, gung- och sandlek. Gungor, gungdjur, lekhus med rutsch och klätter, sandlåda, balansbana och fotboll. Ålder 0-12 år. Parkering.

Kilbogatan

11. Kilbogatan, GPS-koordinat 57.500000, 12.702592

Kilbogatan 17: Lekplats med roll-, gung- och sandlek. Gruppgunga, gungdjur, lekhus med rutsch och klätter, balansbana, volträcke, snurra och sandlåda. Ålder 0-12 år.

Näsallén

12. Näsallén, GPS-koordinat 57.50266,12.673974

Näsallén 7: Lekplats med boll-, roll, gung- och sandlek. Gruppgunga, gungdjur, lekhus med rutsch och klätter, sandlåda, fotboll mm. Ålder 0-12 år.

Villagatan

13. Villagatan, GPS-koordinat 57.501887,12.677611

Villagatan 16: Lekplats med roll-, gung- balans- och sandlek . Gruppgunga, gungdjur, balans, lekhus med rutsch och sandlåda. Ålder 0-9 år. Parkering.

 

Brättingstorp - 3 stycken:

Östra Strandängsvägen

14. Östra Strandängsvägen, GPS-koordinat 57.506303,12.720172
Östra Strandängsvägen 4: Lekplats med boll-, roll-, gung- och sandlek. Gungor, gungdjur, lekhus med rutsch och klätter, volträcke och sandlåda. Ålder 0-9 år. Parkering

Alfhilds väg

15. Alfhilds väg, GPS-koordinat 57.505501,12.730075
Alfhilds väg 14: Lekplats med gung- och sandlek. Gruppgunga, gungdjur, gungbräda, rutsch och sandlåda. Ålder 0-9 år. Parkering.

Enebobacken

16. Enebobacken, GPS-koordinat 57.500931,12.725773
Gullbergsvägen 2: Lekplats med boll-, roll-, gung-, snurr och sandlek. Gruppgunga, gungor, gungdjur, lekhus med rutsch och klätter, snurror, balans, sandlåda och fotboll. Ålder 0-12 år.

Kinnahult - 2 stycken:

Örnvägen

17. Örnvägen, GPS-koordinat 57.528782,12.728868
Örnvägen 11: Lekplats med roll-, gung- och sandlek . Gungor, gungdjur, lekhus med rutsch och klätter och sandlåda. Ålder 0-9 år.

Lodjursvägen

18. Lodjursvägen, GPS-koordinat 57.531677,12.74502
Lodjursvägen 2: Lekplats med boll-, roll-, gung- och sandlek. Gungor, gungdjur, gungbräda, rutsch, sandlåda och fotboll. Ålder 0-12 år.

Fritsla - 3 stycken:

 Rödklintsvägen

19. Rödklintsvägen, GPS-koordinat 57.555871,12.779095
Rödklintsvägen 9: Lekplats med roll-, gung- och sandlek . Gruppgunga, gungdjur, lekhus med rutsch och klätter och sandlåda. Ålder 0-9 år.

Månsagårdsvägen

20. Månsagårdsvägen, GPS-koordinat 57.553971,12.782764
GC-väg mellan Månsagårdsvägen - Gärdebovägen: Lekplats med klätter-, gung- och sandlek. Gruppgunga, gungdjur, gungbräda, volträcke, pyramidklätternät och sandlåda. Ålder 0-12 år.

Fritsla Centrum

21. Fritsla Centrum, GPS-koordinat 57.556380, 12.786921
Bjälbovägen 3: Lekplats med roll-, gung-, balans-, snurr- och sandlek. Gruppgunga, gungdjur, gungbräda, volträcke, ståkarusell, lekhus med rutsch och klätter och sandlåda mm. Ålder 0-12 år. Parkering.

22. Viljans park, GPS koordinat 57.551343, 12.794756551343.79475651332, 2.794098 57.551332, 12.794098
Solhagav 9: Lekplats med roll-, gung- och sandlek. Gungor, gungdjur, lekhus med rutsch- och klätter, balans och sandlåda. Underlag cellulosaflis. Ålder 0-9 år. Underlag flis. Parkering.

 

Skene - 8 stycken:

Sandhemsgatan

23. Sandhemsgatan, GPS-koordinat 57.491453,12.640693
Sandhemsgatan 14: Lekplats med roll-, gung- och sandlek. Gruppgunga, gungdjur, lekhus med rutsch och sandlåda. Ålder 0-12 år.

Kullagårdsgatan

24. Kullagårdsgatan, GPS-koordinat 57.489273,12.64462
Kullagårdsgatan 5: Lekplats med roll-, gung- och sandlek . Gungor, gungdjur, lekhus med rutsch och klätter och sandlåda. Ålder 0-9 år. Parkering.

Vintergatan

25. Vintergatan 49:1, GPS-koordinat 57.488662,12.634706
Vintergatan 21: Lekplats med boll-, roll-, gung-, balans- och sandlek. Gruppgunga, gungbräda, rutsch, klätter, lekhus, skeppsmast, balansbana, sandlåda, labyrint och fotboll. Ålder 0-12 år. Parkering.

Erikdalsgatan

26. Erikdalsgatan, GPS-koordinat 57.491037,12.652473
Erikdalsgatan 8: Lekplats med roll-, gung-, balans- och sandlek. Gruppgunga, gungdjur, lekhus med rutsch, balansbana och sandlåda. Ålder 0-9 år.

Olsagårdsgatan

27. Olsagårdsgatan, GPS-koordinat 57.497622,12.661121
Olsagårdsgatan 18: Lekplats med gung- och sandlek. Gruppgunga, gungdjur, litet lekhus med rutsch och sandlåda. Ålder 0-9 år.

Ängahagen

28. Ängahagen, GPS-koordinat 57.501052,12.648354
Ängahagsgatan 14: Lekplats med roll-, gung- och sandlek . Gruppgunga, gungdjur, gungbräda, lekhus med rutsch och klätter och sandlåda. Ålder 0-9 år.

Sälggatan

29. Sälggatan, GPS-koordinat 57.49369,12.623141
Sälggatan 7: Lekplats med boll-, roll-, gung- och sandlek. Gruppgunga, gungdjur, lekhus med rutsch- och klätter, sandlåda, volträcke och fotboll. Ålder 0-12 år.

Backa Ringgata

30. Backa Ringgata, GPS-koordinat 57.487462,12.622004
Backa Ringgata 1: Tillgänglighetsanpassad lekplats med boll-, klätter-, gung- och sandlek samt belysning. Gruppgunga, lekhus med rutsch, litet lekhus, gungdjur, volträcke, fjädergungbil, sandlåda och fotboll. Ålder 0-12 år.

Rydal - 1 styck:

 

Strömvägen
31. Strömvägen, GPS-koordinat 57.557183,12.696011

Strömvägen: Lekplats med boll-, klätter-, balans-, snurr-, gung och sandlek. Gruppgunga, gungdjur, rutschbana, sandlåda, balansbana, snurrgunga, basketkorg och klätternät. Ålder 0-12 år. Parkering.

 

Haby - 1 styck:

 

Bergviksgatan

32. Bergviksgatan, GPS-koordinat 57.476648,12.657065
Bergviksgatan 9: Lekplats med boll-, roll-, gung-, balans- och sandlek. Gruppgunga, gungdjur, lekhus med rutsch och klätter, balansbana, sandlåda och fotboll. Ålder 0-12 år.

Örby - 3 stycken

 

Soldat Höks väg

33. Soldat Höks väg, GPS-koordinat 57.489711,12.700818
Soldat Höks väg 1: Lekplats med boll-, roll-, gung- och sandlek. Gruppgunga, gungdjur, lekhus med rutsch- och klätternät, tubrutsch, vippgunga, snurra sandlåda och fotboll. Ålder 0-12 år.

Boakullevägen

34. Boakullevägen, GPS-koordinat 57.490334,12.693093
Boakullevägen 9: Lekplats med boll-, roll-, gung- balans- och sandlek samt belysning. Tillgänglighetsanpassad gruppgunga, gungor, gungdjur, lekhus med klätternät, lekhus med rutsch, volträcke, vippgunga, däckbalans, sandlåda, basketplan och fotboll. Ålder 0-12 år. Parkering.

Cirkelvägen

35. Cirkelvägen, GPS-koordinat 57.483875,12.697384
Cirkelvägen 12: Lekplats med gung- och sandlek. Gunga, gungdjur, lekhus med rutsch och sandlåda. Ålder 0-9 år. Parkering.

Berghem - 1 styck:

 

Solsätersvägen

36. Solsätersvägen, GPS-koordinat 57.4659,12.590568

Solsätersvägen 23: Lekplats med boll-, roll-, snurr-, gung-, balans- och sandlek. Gruppgunga, gungdjur, lekhus med rutsch och klätter, balansbana, snurror, sandlåda och fotboll. Ålder 0-12 år. Parkering.

 

Björketorp - 1 styck:

 

Stugvägen

37. Stugvägen, GPS-koordinat 57.426378,12.52435
Stugvägen 1: Lekplats med roll-, gung-, balans- och sandlek. Gruppgunga, gungdjur, lekhus med rutsch och klätter, balansbana, minibil och sandlåda. Ålder 0-12 år. Parkering.

 

Horred - 3 stycken:

 

Skomakarevägen

38. Skomakarevägen, GPS-koordinat 57.360475,12.477604
Skomakarevägen 6: Lekplats med roll-, gung- och sandlek. Gungor, gungdjur, rutsch, rollek och sandlåda. Ålder 0-9 år.

Sjöby Västerväg

39. Sjöby Västerväg, GPS-koordinat 57.359393,12.473238
Sjöby Västerväg 6: Lekplats med basket-, klätter-, gung-, snurr- och sandlek. Gruppgunga, gungdjur, gungbräda, lekhus med rutsch och klätter, karusell, sandlåda och basketkorg. Ålder 0-12 år.

Oktobervägen

40. Oktobervägen, GPS-koordinat 57.361199,12.470748
Oktobervägen 2: Lekplats med roll-, gung- och sandlek. Gungor, gungdjur, rutsch, tåg och sandlåda. Ålder 0-9 år.

 

Sätila - 4 stycken:

 

Sethelius väg

41. Sethelius väg, GPS-koordinat 57.541973,12.430859
Sethelius väg- Fjäråsvägen: Lekplats med roll-, gung- och sandlek. Gruppgunga, gungdjur, gungbräda, lekhus med rutsch och klätter, minilastbil och sandlåda. Ålder 0-12 år.

Blåsippevägen

42. Blåsippevägen, GPS-koordinat 57.545704,12.43898
Blåsippevägen 4: Lekplats med boll-, roll-, klätter-, gung- och sandlek. Gungor, gungdjur, lekhus med rutsch och klätter, sandlåda och fotboll. Ålder 0-12 år.

Linbastavägen

43. Linbastavägen, GPS-koordinat 57.536872,12.43603
Linbastavägen 11: Lekplats med gung- och sandlek. Gungor, gungdjur, rollek, volträcke, rutsch och sandlåda. Ålder 0-9 år.

Lillängsvägen

44. Lillängsvägen, GPS-koordinat 57.540361,12.445267
Lillängsvägen 17: Lekplats med roll-, gung- och sandlek. Gungor, gungdjur, lekhus med rutsch och klätter och sandlåda. Ålder 0-9 år. Tillgänglighetsanpassad markbeläggning.

 

Hyssna - 2 stycken:

 

Resselvägen

45. Resselvägen, GPS-koordinat 57.554765,12.540228
Resselvägen 3: Lekplats med boll-, klätter-, gung- och sandlek. Gungor, gungdjur, lekhus med rutsch och klätter, balansbana, sandlåda och fotboll. Ålder 0-12 år.

Olidebergsvägen

46. Olidebergsvägen, GPS-koordinat 57.568416,12.545829
Olidebergsvägen 1: Lekplats med boll-, klätter-, gung- och sandlek. Gungor, gungdjur, lekhus med rutsch och klätter, balansbana, sandlåda och fotboll. Ålder 0-12 år.

 

Torestorp - 2 stycken:

 

Kvisslevägen

47. Kvisslevägen, GPS-koordinat 57.387989,12.674162
Kvisslevägen 13: Lekplats med roll-, gung- och sandlek. Gungor, gungdjur, lekhus med rutsch och sandlåda. Ålder 0-9 år.

Åkullavägen

48. Åkullavägen, GPS-koordinat 57.386888,12.683169
Åkullavägen: Lekplats med boll-, klätter-, gung- och sandlek. Gungor, gungdjur, lekhus med rutschkana och klättring, sandlåda och fotboll. Ålder 0-12 år. Parkering.

 

Älekulla - 1 styck:

 

Lövbacken

49. Lövbacken, GPS-koordinat 57.34596,12.727704
Lövbacken 10: Lekplats med roll-, gung- och sandlek. Gungor, gungdjur, rutsch och sandlåda. Ålder 0-9 år.

 

Öxabäck 1 styck:

 

Sävsjövägen

50. Sävsjövägen, GPS-koordinat 57.398306,12.809114
Sävsjövägen 18: Lekplats med roll-, gung- och sandlek. Gruppgunga, gungdjur, skeppsmast och lekhus med rutsch. Ålder 0-9. 

Så arbetar vi med kommunens lekplatser

  • Vi arbetar efter antagen ambition att tillhandahålla lekplatser på kommunal mark inom 500 m radie i detaljplanelagt område.
  • Utvecklingen går precis som i de flesta andra kommuner mot färre lekplatser per ort med större lekutrustningsutbud per plats, vilket innebär att antalet platser förändras över tid
  • De flesta orter har en centralt placerad huvudlekplats med något större lekutrustningsutbud
  • Vi arbetar fortlöpande med att gestalta varje lekplats utifrån befintliga förutsättningar och utformar platserna med så stor variation som möjligt avseende färg, material, tema och tillgänglighet. 

Besiktning/ säkerhetsarbete

  • Besiktning av extern besiktningsman sker på hälften av lekplatserna vart annat år. 
  • Efter besiktningen görs säkerhetsåtgärder utifrån besiktningsanmärkningar, t ex reparationer och utbyte av lekutrustning.
  • Besiktningen och det allmänna skicket på lekplatserna ligger till grund för upprustningsplaneringen som sträcker sig 5 år framåt och revideras efter hand.
  • Vid varje gräsklippning sker visuell besiktning. Detta innebär att lätt synliga fel, till exempel trasiga brädor eller krossat glas kan avhjälpas.
  • 4 ggr/år sker funktionsbesiktning. Då kollas bland annat gungleder och andra rörliga delar.
  • 2 ggr/år fräses sanden, för bra fallskydd, vilket är en viktig faktor för säker lekplats.

Säkerheten på våra lekplatser

Varje år genomförs oberoende besiktning av hälften av våra lekplatser för att säkerställa att de är trygga och säkra. Besiktningen resulterar i ett protokoll där fel och anmärkningar sätts i en femgradig skala.
A-fel = Fel som kan medföra risk för allvarlig skada eller stor risk för mindre skada. Åtgärd krävs omedelbart.
B-fel = Fel som kan medföra mindre risk eller stor risk för liten skada. Åtgärd bör vidtagas snarast!
C-fel = Fel som kan medföra liten risk för mindre skada eller mindre risk för liten skada. Åtgärd bör vidtagas vid periodiskt underhåll.
IFI = Inga fel identifierade på redskap och underhåll
U = Behov av underhåll

Är lekutrustningen trasig?

Upptäcker ni trasig eller skadad utrustning använd vår webbtjänst Felanmälan (länk längre ned på denna sida) eller ring 0320 21 75 50.

 

Publicerad av: Marks kommun