Lekplatser i Mark

Lekande barn vid lekplats.

Senast uppdaterad den 4 mars 2021

I Mark finns många kommunala lekplatser. Använd vår interaktiva karta för hitta din närmaste lekplats eller en ny lekplats som du är nyfiken på!

Alla kommunala lekplatser håller hög standard och säkerhet. Klicka på kartbilden nedan för att komma till den interaktiva kartan som visar var alla lekplatser i Marks kommun finns. På kartan finns också bilder och information om respektive lekplats.

 

Du kan även se kommunens lekplatser utan interaktiv karta - klicka här eller på länken längre ned på denna sida.

Så arbetar vi med kommunens lekplatser

  • Vi arbetar efter antagen ambition att tillhandahålla lekplatser på kommunal mark inom 500 m radie i detaljplanelagt område.
  • Utvecklingen går precis som i de flesta andra kommuner mot färre lekplatser per ort med större lekutrustningsutbud per plats, vilket innebär att antalet platser förändras över tid
  • De flesta orter har en centralt placerad huvudlekplats med något större lekutrustningsutbud
  • Vi arbetar fortlöpande med att gestalta varje lekplats utifrån befintliga förutsättningar och utformar platserna med så stor variation som möjligt avseende färg, material, tema och tillgänglighet. 

Besiktning/ säkerhetsarbete

  • Besiktning av extern besiktningsman sker på hälften av lekplatserna vart annat år. 
  • Efter besiktningen görs säkerhetsåtgärder utifrån besiktningsanmärkningar, till exempel reparationer och utbyte av lekutrustning.
  • Besiktningen och det allmänna skicket på lekplatserna ligger till grund för upprustningsplaneringen som sträcker sig 5 år framåt och revideras efter hand.
  • Vid varje gräsklippning sker visuell besiktning. Detta innebär att lätt synliga fel, till exempel trasiga brädor eller krossat glas kan avhjälpas.
  • 4 ggr/år sker funktionsbesiktning. Då kollas bland annat gungleder och andra rörliga delar.
  • 2 ggr/år fräses sanden, för bra fallskydd, vilket är en viktig faktor för säker lekplats.

Säkerheten på våra lekplatser

Varje år genomförs oberoende besiktning av hälften av våra lekplatser för att säkerställa att de är trygga och säkra. Besiktningen resulterar i ett protokoll där fel och anmärkningar sätts i en femgradig skala.
A-fel = Fel som kan medföra risk för allvarlig skada eller stor risk för mindre skada. Åtgärd krävs omedelbart.
B-fel = Fel som kan medföra mindre risk eller stor risk för liten skada. Åtgärd bör vidtagas snarast!
C-fel = Fel som kan medföra liten risk för mindre skada eller mindre risk för liten skada. Åtgärd bör vidtagas vid periodiskt underhåll.
IFI = Inga fel identifierade på redskap och underhåll
U = Behov av underhåll

Är lekutrustningen trasig?

Upptäcker ni trasig eller skadad utrustning använd vår webbtjänst Felanmälan (länk längre ned på denna sida) eller ring 0320 21 75 50.

 

Publicerad av: Marks kommun