Lekplatser i Mark

Lekande barn vid lekplats.

Senast uppdaterad den 8 mars 2023

I Mark finns många kommunala lekplatser. Använd vår interaktiva karta för hitta din närmaste lekplats eller en ny lekplats som du är nyfiken på!

Alla kommunala lekplatser håller hög standard och säkerhet. Klicka på kartbilden nedan för att komma till den interaktiva kartan som visar var alla lekplatser i Marks kommun finns. På kartan finns också bilder och information om respektive lekplats.

 

Du kan även se kommunens lekplatser utan interaktiv karta - klicka här eller på länken längre ned på denna sida.

Så arbetar vi med kommunens lekplatser

  • Vi arbetar efter antagen ambition att tillhandahålla lekplatser på kommunal mark inom 500 m radie i detaljplanelagt område.
  • Utvecklingen går precis som i de flesta andra kommuner mot färre lekplatser per ort med större lekutrustningsutbud per plats, vilket innebär att antalet platser förändras över tid
  • De flesta orter har en centralt placerad huvudlekplats med något större lekutrustningsutbud
  • Vi arbetar fortlöpande med att gestalta varje lekplats utifrån befintliga förutsättningar och utformar platserna med så stor variation som möjligt avseende färg, material, tema och tillgänglighet. 

Besiktning/ säkerhetsarbete

  • Besiktning av extern besiktningsman sker på alla lekplatser varje år.
  • Vid varje gräsklippning sker visuell besiktning. Detta innebär att lätt synliga fel, till exempel trasiga brädor eller krossat glas kan avhjälpas.
  • 4 ggr/år sker funktionsbesiktning. Då kollas bland annat gungleder och andra rörliga delar.
  • 2 ggr/år fräses sanden, för bra fallskydd, vilket är en viktig faktor för en säker lekplats.

 

Är lekutrustningen trasig?

Upptäcker ni trasig eller skadad utrustning använd vår webbtjänst Felanmälan (länk längre ned på denna sida) 

 

Publicerad av: Marks kommun