Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 09:39, 2021-04-15

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Berörda får information via sms när läget förändras.

Läs mer om rekommendationerna och kommunens rutiner.

Lövupptagning

Bild på sopning av gata.

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 4 mars 2021

Höst i Marks kommun = lövupptagning.

Detta kan medföra en viss påverkan på trafiken och parkeringar. Vad som är viktigt att tänka på är om fordon står parkerade på gator kan vi inte ta upp löv på ett bra sätt. Minst lika viktigt är att träd, buskar och häckar hålls på rätt avstånd och höjd från körbana och gång- och cykelvägarvägar.

Publicerad av: Marks kommun