Gatuarbete i tätort

Senast uppdaterad den 19 april 2024

För att få schakta i mark som kommunen äger behöver du ansöka om tillstånd, bifoga en trafikanordningsplan (TA-plan) och ibland även söka markavtal.

Regler för att schakta i kommunal mark

I dokumentet "Schaktregler" kan du läsa om vad som gäller för att få schakta i kommunal mark. Det är viktigt att du läser igenom hela dokumentet innan du ansöker. Som anläggningsägare har du ansvar för att arbete på kommunal mark utförs enligt regeldokumentet. Du behöver få godkänt på din ansökan innan du får börja ditt arbete. 

Informera dem som berörs

Du ska välja arbetsmetod utifrån att minimera störningar för boende och näringsidkare. Som anläggningsägaren ansvarar du för att informera alla som berörs av arbetat, till exempel Polis, Räddningstjänst, kollektivtrafiken, näringsidkare, fastighetsägare och annan ledningsägare.

Bifoga TA-plan

Till varje ansökan som kan innebära en påverkan på trafiksituationen ska du bifoga en TA-plan. Du behöver skicka in din ansökan minst två veckor innan planerad byggstart.

Vid akuta reparationer ska du ansöka om schakttillståndet och TA-plan max tre arbetsdagar i efterhand.

Avgifter

Du betalar en avgift för att ansöka om schakttillstånd. Är beläggningen på marken tre år eller yngre betalar du en extra avgift för det. 

  • Ansökan för grävtillstånd kostar 1 500 sek
  • Granskning av TA-plan kostar 1 500 sek

Återställningskostnader

  • År 1: fem gånger återställningskostnad

  • År 2: fyra gånger återställningskostnad

  • År 3: två gånger återställningskostnad

  • Från och med år 4: en gång återställningskostnad

Om du inte skickar in din ansökan innan du börjar schakta, till exempel vid akuta schaktningar, tillkommer en avgift.

  • För ansökan för grävtillstånd tillkommer en kostnad på 5 000 sek.
  • För ansökan av TA-plan tillkommer en kostnad på 5 000 sek.

Taxor för schakning hittar du i kommunens dokument för taxor och avgifter. 

Till kommunens taxor och avgifter

Teckna först ett markavtal

För att få lägga ner ledningar och anläggningar i kommunal mark ska ett markavtal tecknas mellan kommunen och ledningsägaren. I markavtalet regleras bland annat villkor och ersättning för upplåtelsen samt regler för framtida drift, underhåll och marktillträde. I vissa situationer kan ledningsägare vara skyldiga att informera om sina arbeten och erbjuda samordning med övriga ledningsägare och berörda kommunala förvaltningar. Ledningsägaren ansvarar för att teckna ett markavtal med kommunen innan arbeten på kommunens mark påbörjas. Avgift för nyttjande av kommunens mark kan komma att tas ut.

För att teckna ett markavtal, skicka ett mejl till sue@mark.se och uppge vad ärendet gäller, din fastighetsbeteckning och eventuell en karta.

Ansök om schakttillstånd via e-tjänst

Ansökan om schakttillstånd och trafikanordningsplan gör du via vår e-tjänst. 

 

Till e-tjänsten för ansökan om schakttillstånd och trafikanordningsplan

Publicerad av: Marks kommun