Trafik

Senast uppdaterad den 2 maj 2023

Trafiksäkerheten är viktig och vi arbetar ständigt med att försöka förbättra den i kommunen.

För att skapa en trafiksäkrare miljö planerar vi för den fysiska miljön, till exempel genom att bygga gång- och cykelvägar samt hastighetsdämpande åtgärder.

Blomlådor för säkrare trafikmiljö

Om du tycker att bilisterna håller för hög hastighet på din bostadsgata kan du ansöka om att få ställa ut blomlådor som en hastighetsdämpande åtgärd. Blomlådorna får bara ställas ut under perioden 1 maj till 31 oktober.

Det finns också några regler om placering och skötsel som du behöver förhålla dig till för att vi ska kunna godkänna ansökan. Du som ansöker ansvarar för att bygga ihop och underhålla blomlådorna. Som ett stöd har vi tagit fram en skiss med konkreta mått. Vi hjälper också till med nödvändigt reflexmaterial och märker ut platsen för blomlådornas placering på din gata.

För att läsa mer och ansöka om blomlådor använder du blanketten "Blomlådor – Regler och ansökan" som du hittar längre ner på den här sidan.

Har du tidigare haft blomlådor och vill ställa ut dem även i år? Då behöver du skicka in en ny ansökan till oss, även om platsmarkeringen på gatan är fortfarande synlig.

Vem ansvarar för blomlådor?

Du som privatperson som får tillstånd att ställa ut blomlådor är också ansvarig för dem. Vi ger råd och anvisningar på hur blomlådorna ska placeras så att de är väl synliga under alla förhållanden. Blomlådor bekostas, byggs enligt fastställd ritning och sköts av den som efterfrågar dem. Du kan läsa mer i dokumentet "Blomlådor – Regler och ansökan" som du hittar längre ner på den här sidan.

Publicerad av: Marks kommun