Trafik

Senast uppdaterad den 12 april 2022

Trafiksäkerheten är viktig och vi arbetar ständigt med att försöka förbättra den i kommunen.

För att skapa en trafiksäkrare miljö planerar vi för den fysiska miljön genom att bygga gång- och cykelvägar, hastighetsdämpande åtgärder med mera.

Blomlådor för säkrare trafikmiljö

Tidigare år har det varit möjligt för privatpersoner att få ansöka om tillstånd att själva tillverka farthinder i form av blomlådor för att placera ut på kommunala gator i anslutning till sina bostäder. Kommunen planerar att se över regeldokumentet kring detta och har med anledning av detta, i kombination med en ansträngd personalsituation på trafikavdelningen, beslutat att under 2022 inte tillåta några nya ansökningar för blomlådor.

Har du tidigare fått tillstånd att placera ut blomlåda kan du även i år ha möjlighet att göra det. Förutsättningen är att markeringarna på gatan som visar på blomlådans placering finns kvar. Om du som tidigare fått tillstånd önskar placera ut blomlåda även 2022 behöver du skicka ett mejl till tsn@mark.se med följande info:

  • Adress för blomlådornas placering
  • Antal blomlådor
  • Kontaktperson (ansvarig för blomlådorna) inklusive adress, telefonnummer och mejladress
  • Alternativ kontaktperson inklusive adress, telefonnummer och mejladress

Vem ansvarar för blomlådor?

Den privatperson som får tillstånd att ställa ut blomsterlådor är också ansvarig för dem. Kommunen ger råd och anvisningar på hur blomlådorna ska placeras så att de är väl synliga under alla förhållanden. De bekostas, byggs enligt fastställd ritning och sköts av den som efterfrågar dem.

Blomlådor får placeras ut under perioden 1 maj - 31 oktober. Läs mer i i dokumentet nedan Blomlådor - regler.

Publicerad av: Marks kommun