Aktuella vägarbeten

Bild på grävarbete på gata.

Foto: Karl Andrén

Senast uppdaterad den 24 september 2020

Under denna sida kommer aktuella vägarbeten i kommunen att presenteras.

Ny gång- och cykelbana i Fritsla

Marks kommun planerar att anlägga en ny gång och cykelbana i Fritsla från Solgårdsvägen via Idrottsvägen fram till Kungabergsvägen. Bilvägen kommer samtidigt utformas med hastighetsdämpande åtgärder, för att höja säkerheten i området. Arbetet är beräknat att påbörjas i oktober t.o.m. mars månad. Korta sträckor av bilvägen kommer periodvis stängas av helt, med då aktuell hänvisning.

 

Vid frågor kontakta Projektledare Peter Korsgård peter.korsgard@mark.se 0320 21 72 61

Vänlig hälsning MARKS KOMMUN, Teknik- och serviceförvaltningen

 

 

Publicerad av: Marks kommun