Aktuella vägarbeten

Bild på grävarbete på gata.

Foto: Karl Andrén

Senast uppdaterad den 25 september 2018

Kommunen kommer utföra VA- och vägarbeten dagtid på sträckan Kyrkogatan/Prästgatan-Kyrkogatan 51 i Kinna, under vecka 6 (6-10/2).

Arbetena innebär borrning och sondering vid 25 punkter utmed sträckan. Provgropar kommer att grävas vid Vråsjövägen 10 och 14 samt i korsningen Kyrkogatan/Vråsjövägen.
Groparna kommer att spärras med temporära säkerhetsbarriärer ut emot trafiken. Planen är att använda grönområdet intill för att inte behöva spärra av korsningen.

Störningar

Under arbetena kommer lastbilar, grävmaskiner och annan utrustning vara på plats i området, vilket kan innebära störningar. Vi hoppas boende och trafikanter har överseende med detta.

Har du frågor kontakta projektledare Mahmood Salih:
E-post: mahmood.salih@mark.se
Telefon: 0320 21 71 33

 

 

Publicerad av: Marks kommun