Begränsad framkomlighet på Öresjövägen

Senast uppdaterad den 17 april 2020

Begränsad framkomlighet på Öresjövägen på grund av arbete med vatten- och avloppsledningar.

Marks Kommun kommer under tisdagen vecka 18 till fredagen vecka 19 att utföra byggnation av vatten- och avloppsledningar vid Öresjövägen 23 & Hanatorpsviken 1 i Örby.
Under perioden kommer ett körfält att vara avstängt. Trafiken kommer dirigeras med hjälp av trafiksignal.
Vid frågor kontakta
Johan Eriksson – Projekttekniker VA
Johan.eriksson@mark.se
0320 21 73 64

Publicerad av: Marks kommun