Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 09:39, 2021-04-15

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Berörda får information via sms när läget förändras.

Läs mer om rekommendationerna och kommunens rutiner.

Begränsad framkomlighet på Öresjövägen

Senast uppdaterad den 17 april 2020

Begränsad framkomlighet på Öresjövägen på grund av arbete med vatten- och avloppsledningar.

Marks Kommun kommer under tisdagen vecka 18 till fredagen vecka 19 att utföra byggnation av vatten- och avloppsledningar vid Öresjövägen 23 & Hanatorpsviken 1 i Örby.
Under perioden kommer ett körfält att vara avstängt. Trafiken kommer dirigeras med hjälp av trafiksignal.
Vid frågor kontakta
Johan Eriksson – Projekttekniker VA
Johan.eriksson@mark.se
0320 21 73 64

Publicerad av: Marks kommun