Brorenovering mellan Kinna och Skene – trafiken påverkas

Senast uppdaterad den 2 december 2020

Nu har vi kommit halvvägs, första etappen klar!

Uppdaterad 202012-02

Arbetet med bron över Viskan mellan Kinna och Skene på Varbergsvägen kommer att avsluta sin första etapp i slutet på vecka 49. Detta innebär att tillfällig trafikavstängning kommer att tas bort och att trafiken släpps på som vanligt igen. Arbetet gör ett uppehåll över vintern och startar upp igen med etapp 2, körriktning från Kinna mot Skene, till våren nästa år.

Tack till alla bilister som har visat tålamod och hänsyn till de som jobbar!

_____________________________________________________________

Bron kommer att genomgå en noggrann behandling där man bland annat ser över grundläggning, betong, tätskikt och asfaltering samt avvattning.

Två etapper

Arbetet kommer att delas upp i två etapper för vardera sida av bron. Första etappen inleds i mitten av oktober 2020 och kommer att vara klar innan jul. Sen sker ett uppehåll i väntan på bra väderförhållanden för att senare starta andra etappen i början av våren 2021. Projektet i sin helhet kommer att färdigställas sommaren 2021.

- När vi arbetar på eller vid väg ställer vi höga krav på arbetsmiljön och trafiksäkerheten. Därför kommer ett körfält i vardera etappen stängas av. För dig som dagligen åker med bil och buss på Varbergsvägen mellan Kinna – Skene kommer detta innebära mindre trafikstörningar. Vi ber dig ha överseende med detta, säger Viktor Larsson, projektledare på teknik- och serviceförvaltningen i Marks kommun.

Ta riksväg 41 till trafikplats Hede

Markbor som kör bil uppmanas under renoveringsperioden att istället ta riksväg 41 till Trafikplats Hede, för att sedan fortsätta mot Skene på Industrigatan. Det kommer att skilja mellan cirka 1 - 8 minuter i total restid under perioden i etapperna.

Gång- och cykeltrafikanter kan passera som vanligt.

- Vägbron på Varbergsvägen är ett av flera arbeten för att öka trivsel, tillgänglighet och trygghet kring våra broar. Tack för visad hänsyn och tålamod, hälsar Viktor Larsson. 

Publicerad av: Marks kommun