Marks kommun uppför bullerplank längs Varbergsvägen

Senast uppdaterad den 23 november 2018

Marks kommun uppför bullerplank längs nordvästra sidan av Varbergsvägen i Kinna, mellan Viskan och Näsgatan/allén med början den 26 november.

Detta medför begränsad framkomlighet. Iaktta försiktighet då gående och cyklister måste korsa vägen två gånger. Arbetet beräknas vara klart i slutet av december 2018.

Publicerad av: Marks kommun