Problem med telefoni

Senast uppdaterad Kl. 10:46, 2019-06-19

På grund av en driftstörning hos Tele2 kan du just nu uppleva problem att koppla upp röstsamtal.

Marks kommun uppför bullerplank längs Varbergsvägen

Senast uppdaterad den 23 november 2018

Marks kommun uppför bullerplank längs nordvästra sidan av Varbergsvägen i Kinna, mellan Viskan och Näsgatan/allén med början den 26 november.

Detta medför begränsad framkomlighet. Iaktta försiktighet då gående och cyklister måste korsa vägen två gånger. Arbetet beräknas vara klart i slutet av december 2018.

Publicerad av: Marks kommun