Gångtunneln ska klottersaneras

En man som klottersanerar utomhus

Senast uppdaterad den 30 november 2020

Gångtunnel vid Kinna station stängs av för att klottersaneras.

Trappan och gångtunneln under järnvägsspåren vid Kinna station kommer att vara helt avstängd 7-11 december Gående hänvisas istället till att använda den gång- och cykelväg som via järnvägsövergången på Lyddevägen leder vidare under väg 41. Arbetet beräknas pågå under hela veckan.

Publicerad av: Marks kommun