Gångväg avstängd

En flygbild över området där gångstigen är markerad

Senast uppdaterad den 28 januari 2021

Gångväg mellan Palmgrens väg och Tistelvägen avstängd på grund av utbyggnad av vatten- och avloppsledningar.

Marks kommun kommer under vecka 4 till och med vecka 7 utföra utbyggnation av vatten- och avloppsledningar vid Tistelvägen i Fotskäl.
Under delar av perioden kommer gångvägen mellan Palmgrens väg och Tistelvägen att vara avstängd för gående.

Vid frågor kontakta
Johan Eriksson – Projekttekniker VA
johan.eriksson@mark.se
0320 21 73 64

Publicerad av: Marks kommun